1:e socialsekreterare, ref. nr. 700-15.09

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen i Burlöv söker 1:e socialsekreterare till Individ- och familjeomsorgen. Individ- och familjeomsorgen består av tre arbetsenheter. Utrednings- och behandlingsgruppen arbetar med barn, ungdomar och vuxna personer med missbruksproblem samt familjerättsfrågor. Ekonomigruppen arbetar med frågor som rör försörjning, arbete, bostad samt introduktion av nyanlända flyktingar. Den tredje enheten består av en öppenvårdsverksamhet. Arbetsledarna i de tre enheterna utgör avdelningens ledningsgrupp. Arbetsuppgifter: Den nu utannonserade tjänsten avser utrednings- och behandlingsgruppen. Din roll blir att svara för ärendefördelning, ge socialsekreterarna stöd och handledning, fatta beslut enligt delegationsordning samt i samråd med avdelningschefen svara för metod- och kvalitetsutveckling. Vi är för närvarande inne i ett utvecklingsskede där vi dels ser över vårt eget arbetssätt och dels ser över på vilket sätt ökad samverkan med andra kommunala förvaltningar kan leda till ett mera effektivt resursutnyttjande. Kvalifikationer Vi vill att du ska vara socionom med mångårig erfarenhet av arbete på socialbyrå samt erfarenhet av arbetsledning. Kunskaper i ärendehanteringssystemet BBIC. Burlövs kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Sammanfattning

Liknande jobb