2 st utredningssekreterare till Myndighetsavdelningen

Arbetsbeskrivning

I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?

Tillsammans gör vi skillnad!
Grundskoleförvaltningens övergripande uppdrag är att ge alla Malmös elever samma möjligheter att lyckas i skolan och nå goda resultat. Förvaltningen ska även skapa de bästa förutsättningarna för de medarbetare som möter våra elever och deras vårdnadshavare. Oavsett arbetsuppgifter så innebär ett arbete i grundskoleförvaltningen att göra skillnad för våra 28 000 elever. Tillsammans med 4 900 kollegor kan du vara med i skapandet av varje elevs bästa skola.

Grundskoleförvaltningens myndighetsavdelning har i uppdrag att stödja förvaltningen och skolledare i myndighetsfrågor. Avdelningen har en rad olika specialistkompetensområden inom områden såsom t. ex. ärende- och dokumenthantering, myndighetsutövning/utredning, handläggning av underlag för ersättning till enskilda grundskolor, strategiskt stöd inom områdena trygghet och säkerhet samt upphandling, förvaltningsövergripande utredningar inom myndighetsavdelningens ansvarsområden och samordning av nätverk för skolenheternas administratörer.

Till en av våra fem funktioner på avdelningen, myndighetsfunktionen, söker vi nu två utredningssekreterare på heltid.


ARBETSUPPGIFTER
Som utredningssekreterare utgör du ett kvalificerat handläggarstöd till skolledare och förvaltning. Handläggning av myndighetsutövande individärenden, såsom t ex klagomålshantering, yttrande till tillsynsmyndigheter (bl. a. skolinspektion och barn- och elevombudsmannen). Handläggning av ansökningar gällande tilläggbelopp är ärendetyper som kan komma att ingå i uppdraget. Andra ärenden gäller t.ex., skolskjuts- och skolpliktsfrågor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker medarbetare med akademisk examen, företrädesvis inom samhällsvetenskaplig, statsvetenskaplig, juridisk eller med inriktning mot offentlig förvaltning eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är nödvändig. Vana vid att skriva rapporter, utredningar, erfarenhet av ärendehantering och kunskaper om ett flertal av ovan beskrivna arbetsuppgifter är ett krav.

Som utredningssekreterare ska du kunna kommunicera och samverka med olika målgrupper såväl, utom som inom förvaltningen på ett sakligt och förtroendeingivande sätt med hög integritet. Du ska ha ett arbetssätt präglat av självständighet och du ska tycka om att samarbeta i ”team”. Du ska kunna planera och prioritera arbetsuppgifter samt hantera stora mängder information inom uppsatta tidsramar. Du har en god analytisk förmåga och du ska lätt kunna förhålla dig till förändrade omständigheter.


ÖVRIGT
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

Tjänsten tillsätts under förutsättning av att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal i Malmö stad.

Anette Enhav finns först tillgänglig för frågor från och med 2016-08-12.

Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771- 10 10 29. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lisbeth Centlow
0708-54 55 76
Anette Enhav
0708-27 87 11
Vision Peter Nilsson
040-97 91 66
Avdelningschef Lisbeth Centlow
0708-54 55 76
Enhetschef Anette Enhav
0708-27 87 11
Avdelningschef Myndighetsavdelningen Anette Enhav
0708-27 87 11
Utvecklingssamordnare Anna Berglund

Enhetschef Anna Berglund

Sammanfattning

Besöksadress

August Palms plats 1 Malmö
None

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


23 oktober 2020

Utvecklingsledare till Fastighetskontoret!

Utvecklingsledare till Fastighetskontoret!

8 oktober 2020

Utredningssekreterare

Utredningssekreterare

29 september 2020