4 doktorander i tillämpad geokemi

4 doktorander i tillämpad geokemi

Arbetsbeskrivning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.


Forskningsämnet Tillämpad geokemi tillhör institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser, som genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdena bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi söker nu doktorander i Tillämpad geokemi som ska delta i vår forskning om att lösa miljöproblem relaterade till gruvdrift och infrastrukturutveckling. Förutom grundläggande geokemi innehåller Tillämpad geokemi även inslag av analytisk kemi, isotopgeokemi, miljöforensik och miljömineralogi.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande.

Projektbeskrivning
Forskningen vid Tillämpad geokemi syftar till att förstå uppträdandet och mobiliteten av grundämnena under naturliga förhållanden och i miljöer påverkade av mänskliga aktiviteter. Vi söker nu fyra doktorander till följande projekt: 


• Geokemisk prediktering av sulfidförande berg vilket inkluderar mineralogiska studier i kombination med geokemiska fältstudier av vattenkvalitet, klimatkontrollerade storskaliga experiment och geokemisk modellering. Fältarbetena kommer att utföras i Stockholmsområdet och storskaliga experiment i Luleå.
• Geokemiska studier av sulfidjordar och sura sulfatjordar vilket innebär mineralogiska studier i kombination med grundvattengeokemi, för att förstå miljöriskerna som uppstår när dessa jordar exponeras. Isotopgeokemi kommer att användas i projektet.
• Geokemiska studier av källor, mobilitet, transport och fastläggning av uran i gruvområden. Forskningen innebär mineralogiska studier av gruvavfall, samt geokemin hos vatten och sediment nedströms gruvområdena. Isotopgeokemi kommer att användas i projektet.
• Geokemiska, mineralogiska och mikrobiella studier av material som innehåller platinagruppens grundämnen (PGE) i kombination med experiment i laboratorieskala för att studera dessa ämnens uppträdande, vilket ska leda till nya tekniska applikationer. Isotopgeokemi kommer att användas i projektet.

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst innebär både teoretiskt och experimentellt arbete. Doktoranden tränas i vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter och vid nationella och internationella konferenser. Du blir involverad i samarbete med externa samarbetspartners och ska rapporterna även till dem och andra avnämare. Större delen av din arbetstid ägnas åt dina egna forskarstudier.

Du förväntas kunna planera och utföra både fält- och laboratoriearbete i samarbete med interna kollegor och externa samarbetspartners. Att presentera dina resultat både skriftligt och muntligt är en viktig del av arbetet. Du kommer dessutom att delta i ämnets undervisning och har möjligheten att utveckla lärarrollen.

Kompetens och erfarenhet
Behörighetskrav till doktorandtjänsterna är mastersexamen i geovetenskap som innehåller geokemi, civilingenjör Naturresursteknik, mastersexamen eller civilingenjörsexamen i miljövetenskap, eller motsvarande kvalifikationer.

Förutom goda studieresultat i relevanta ämnen i grundutbildningen är följande kunskaper och erfarenheter meriterade: 


• Kunskap om och erfarenhet av isotopgeokemi
• God förståelse och skicklighet i mineralogi
• Kunskap om och erfarenhet av geokemisk modellering
• Erfarenhet av fältarbete i miljögeokemi
• Goda kunskaper i engelska, skriftligt och muntligt
• Goda kunskaper i svenska, skriftligt och muntligt gäller projekt 1

För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet

Information
Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. Ange vilka av de fyra doktorandprojekten din ansökan avser.

För ytterligare information om tjänsterna 1, 2 och 3 är du välkommen att kontakta: Lena Alakangas, 0920 49 1396, lena.alakangas@ltu.se
För ytterligare information om tjänst 4 är du välkommen att kontakta Thomas Aiglsperger, 072 4520643, thomas.aiglsperger@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3741-2020 
Sista ansökningsdag: 20 november, 2020

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 oktober 2020
  • Ansök senast: 20 november 2020

Liknande jobb


31 mars 2021

Doktorand i sociologi

Doktorand i sociologi

31 mars 2021

Doktorand i datavetenskap

Doktorand i datavetenskap

31 mars 2021