5 st Testledare med kravkompetens funktionella tester

5 st Testledare med kravkompetens funktionella tester

Arbetsbeskrivning

Testledare med kravkompetens funktionella tester - VGR


Uppdragsbeskrivning
För vår kund Västra Götalandsregionen söker vi 5 st Testledare med kravkompetens funktionella tester FVM.
Arbetsuppgifter och ansvar
För detta uppdrag krävs det att du har arbetat med test av mjukvara och har erfarenhet av funktionella acceptanstester, systemintegrationstester, regressionstester och användbarhetstester. För detta uppdrag krävs det goda kunskaper i Engelska och Svenska, både i tal och skrift. Testledaren kommer att tillsammans med övriga testledare ansvara för att planera, leda och följa upp testarbetet i de olika arbetsströmmarna. Testledaren ska stötta arbetsströmmarna i kravhantering och testledning.
Utöver ovan ingår även följande i testledarens arbetsuppgifter:
Följa FVM:s Teststrategi och Riktlinjer samt övriga testdokument.
Följa FVM:s process för kravarbete.
Stötta projekten i framtagande av acceptanskriterier.
Arbeta på uppdrag av huvudprojektledare och/eller IT-projektledare för projekt "Test".
Tillsammans med leverantören identifiera behovet av test i projekten, vad som ska testas samt hur de identifierade områden ska testas.
Upprätta erforderliga dokument så som testplaner och testunderlag/testfall enligt FVM:s testprocess.
Säkerställa och arbeta för att testplaneringen hänger ihop i hela programmet.
Rapportera status och risker till projektledning.
Samordna tester genom kontakt med testare, leverantör, tekniker, testmiljörådgivare samt testledare i övriga projekt i programmet.
Sammanställa och rapportera fel, avvikelser och testresultat till projektledare/styrgrupp löpande under testperioden samt efter avslutade tester.
Kunna agera som testledare i andra delar av programmet vid behov.

Arbetsformer
Uppdragets arbete sker i projektform, och följer det arbetssätt som beskrivs i VGR:s projektstyrningsmodell. Arbetet planeras i samråd med projektledare för Projekt Test, leverantör samt övriga testledare inom programmet.
Projektet är huvudsakligen baserat på Flöjelbergsgatan i Mölndal, men arbetsmöten kan även ske via Teams.
Om Program Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)
FVM är regionens viktigaste digitaliseringssatsning. Med införandet av FVM kommer Västra Götalandsregionen att ha ett gemensamt system och ett standardiserat sätt att hantera, dokumentera, och tolka vårdinformation på.
All information som behövs för, eller skapas i, vården ska vara tillgänglig för dem som behöver den
FVM består av ett antal projekt som koordineras för att nå en gemensam målbild. Programmet arbetar med fyra huvudsakliga områden Verksamhet och Informatik, Upphandling, Teknik samt Implementering – dessa drivs i projektform.
Om testarbetet i projekten
Projekt Test är en del av programmet FVM och ansvarar för att samtliga testtyper i framtagen "Teststrategi och riktlinjer" samt "Huvudtestplan" för FVM blir planerade och genomförda. Tester kommer att utföras i flertalet projekt i FVM och det är Projekt Test som säkerställer att de krav som har upphandlats och som står i kontraktet mellan Västra Götalandsregionen och leverantören testas. Testaktiviteter ingår i flertalet delar i programmet och projekt Test har tillsammans med leverantören till uppgift att samordna och hålla ihop dessa aktiviteter samt skapa förutsättningar för test.
VGR söker en testledare som ska ansvara för testarbetet inom ramen för de funktionella testerna.
Vi ser att det är meriterande om du har:
ISTQB Certifiering
Praktisk erfarenhet av ledande testverktygPersonliga egenskaper
Programmet består av många projekt och arbetsströmmar. Tillsammans med övriga testledare kommer du att testleda uppemot 100 testare i de funktionella testerna. Detta uppdrag kräver således ett noggrant och strukturerat arbetssätt. VGR värdesätter en hög serviceanda och ett professionellt förhållningssätt. Du är en duktig kommunikatör som trivs med att arbeta i en föränderlig och komplex organisation. Du är engagerad, drivande, nyfiken och söker den information du behöver för att komma vidare i ditt arbete.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: JobMetz AB STOCKHOLM
  • 5 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 maj 2021
  • Ansök senast: 20 juni 2021

Postadress

Torkel knutssonsgatan 27
STOCKHOLM, 11825

Liknande jobb


Testledare

Testledare

21 september 2021

20 september 2021

Test Manager

20 september 2021

20 september 2021