Adjunkt

Adjunkt

Arbetsbeskrivning

Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationalekonomi och policy, särskilt med fokus på hållbar utveckling av skogliga naturresurser. Vi bidrar till utbildning vid skogsvetenskapliga fakulteten och är ansvariga för såväl kandidat- och masterprogram som doktorandprogram inom företagsekonomi och nationalekonomi. Institutionen finns på två campus: Ultuna (Uppsala) och Umeå. Vi har en stark forskningsmiljö och goda internationella kontakter; exempelvis ansvarar institutionen för tidskriften Journal of Forest Economics . Institutionen är också en nyckelpartner i Centrum för miljö- och naturresursekonomi tillsammans med Umeå Universitet och står som värd för European Forest Institutes forskningsnätverk Forest Bioeconomy Network.

Lärare (adjunkt) till Institutionen för skogsekonomi
Vi söker en adjunkt för ett tidsbegränsat uppdrag som gäller undervisning i programmet R för doktorander. Två kurser ges under maj månad på distans via zoom. Vi söker därför en lärare för att förbereda, undervisa samt examinera studenter. 

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att förbereda undervisningen för de två kurserna (som ges efter varandra) - en i basic R och en i avancerad R (information om kurserna hittar du här). Kursen ges på engelska och sker helt på distans utan obligatoriska träffar. Arbetsuppgifterna består i att förbereda föreläsningar samt övningar, ge föreläsningar och övningar samt examinera studenter. Studenterna har olika bakgrund, alla med ett intresse att lära sig verktyget R. 

Kvalifikationer
God förmåga att uttrycka dig i muntlig och skriftlig engelska är ett krav. Du kan uppvisa djupa kunskaper i programmet R samt har dokumenterad vana att undervisa. Vana att undervisa på distans är meriterande. Doktorsexamen (valfritt ämne) är meriterande.

Placering
Umeå eller valfri ort (stabilt internet är ett krav)

Tidsbegränsning
Tjänsten är tidsbegränsad, 2 månader, 100 %

Tillträde
Omgående, senast 1 maj

Ansökan
Ansökan sker via nedanstående länk senast 18 april 2024. 

Till ansökan bifogas ev. examensbevis, bevis på muntlig och skriflig engelska samt kunskaper i programmet R. Styrk även dokumenterad vana att undervisa. 

Fackliga kontaktpersoner
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 11 dagar - upp till 3 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 4 april 2024
  • Ansök senast: 18 april 2024

Liknande jobb


Amanuens i matematik för samarbete i skolprojekt

Amanuens i matematik för samarbete i skolprojekt

23 maj 2024

16 maj 2024

26 april 2024

Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk

15 maj 2024