Adjunkt i baltiska språk (tidsbegränsad anställning)

Adjunkt i baltiska språk (tidsbegränsad anställning)

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2022-01-05.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ämnena baltiska språk (litauiska och lettiska) ingår i Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska nederländska och tyska. Institutionen har ca 60 anställda och ca 1200 studenter per läsår. Undervisningen inom avdelningen för baltiska språk är inriktad mot lettiska och litauiska språk, litteraturen och de lettiska och lituaiska kulturerna. De huvudsakliga forskningsområdena är: dialektologi, modern litteratur, språkhistoria, sociolingvistik, diskursanalys, tredjespråksinlärning, språkpolitik och översättning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning på grundnivå och därtill knutna uppgifter. Undervisningen gäller webbaserad undervisning i muntlig och skriftlig språkfärdighet inom kurserna Nybörjar- och fortsättningskurs i litauiska samt Litauiska III. Även kursadministration och arbete med studiesociala aktiviteter för studenter i litauiska kan förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet genom undervisning i litauiska som främmande språk på grundnivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Undervisningsspråk är engelska, i samtal med studenter kan svenska förekomma. Excellenta kunskaper i engelska och litauiska är därför ett krav. Kunskaper i svenska är meriterande.

Bedömningsgrunder
Arbetsuppgifterna omfattar webbaserad undervisning i litauiska på nybörjar- och fortsättningsnivå. Mycket goda kunskaper i den digitala lärplattformen ATHENA eller motsvarande lärplattform krävs, då kurserna är upplagda som moduler i ovan nämnd lärplattform.

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning.

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av undervisning i litauiska som främmande språk.

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av nätbaserad undervisning i litauiska på universitetsnivå.

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av undervisning i litauiska i digitala lärplattformar.

Meriterande är administrativ skicklighet samt erfarenhet av internationellt samarbete.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser 25-30 % av heltid och är tidsbegränsad till fem månader. Undervisning kvällstid förekommer. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde 2022-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektorn, Lilita Zalkalns, tfn 08-16 46 09, lilita.zalkalns@balt.su.se.  

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 15 december 2021
  • Ansök senast: 5 januari 2022

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i oral hälsa, 50 %

13 maj 2022

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

13 maj 2022