Adjunkt i de estetiska ämnenas didaktik, drama/teater (tidsbegr.)

Adjunkt i de estetiska ämnenas didaktik, drama/teater (tidsbegr.)

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Sista ansökningsdag: 2021-08-08.

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) har ett 70-tal anställda. Vi bedriver undervisning och forskning inom de estetiska ämnens didaktik och estetiska lärprocesser, framför allt med inriktning mot bild, drama och musik, samt inom ämnesdidaktik främst inriktad mot geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Vi utbildar lärare och erbjuder fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå som fortbildning för lärare och pedagoger. HSD ansvarar för forskarutbildning i de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Ämne/ämnesbeskrivning
De estetiska ämnenas didaktik med inriktning drama/teater.

Arbetsuppgifter
Undervisning på grundnivå i estetiska lärprocesser med inriktning drama/teater i kulturskola, förskola, fritidshem och åk F-6. Till arbetsuppgifterna hör undervisning, kursutveckling, handledning och examination på institutionens kursutbud inom lärarutbildningens inriktningar främst mot grundskolans tidigare år och mot förskola, särskilt med inriktning mot drama och teater samt inom Kulturskoleklivet.

Arbetsuppgifterna förutsätter praktiska kunskaper i dramapedagogikens grunder samt kunskaper i och om drama som didaktisk resurs i varierande lärandekontexter. Det ingår även att kunna stödja och utveckla studenternas praktiska färdigheter i dramapedagogiskt arbete.

Även undervisning i övrigt kursutbud på grundnivå och avancerad nivå inom institutionen kan förekomma. Till följd av den pågående pandemin sker undervisning tills vidare huvudsakligen på distans.

Undervisningen sker i huvudsak på svenska.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av undervisning av barn och unga i drama och teater i förskola, skola eller kulturskola är ett krav. 

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Språkkunskaper i svenska och engelska är ett krav. 

Bedömningsgrunder
Vikt fästs vid pedagogisk skicklighet och administrativ förmåga. Erfarenhet av att ha arbetat med drama och teater i förskola, grundskola eller frivillig verksamhet är meriterande samt erfarenhet av digital/nätbaserad undervisning.

Särskild vikt fästs vid bredd, kvalitet, aktuella kunskaper och erfarenheter inom det dramapedagogiska området. Särskild vikt fästs också vid den sökandes förmåga att leda, strukturera och organisera en engagerande undervisning som stimulerar studenter till ett självständigt lärande.

Erfarenhet av undervisning och handledning på förskollärar-/lärarutbildning eller annan praktik samt erfarenhet av fortbildningsverksamhet inom förskola/skola samt kulturskolans verksamhet är meriterande.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen är tidsbegränsad och avser deltid (drygt 50 %, eventuellt mer) och gäller inledningsvis på sex månader, med möjlighet till förlängning. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå. Tillträde snarast för undervisning under höstterminen 2021.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor, Ylva Wibaeus, tfn 08-120 766 82, ylva.wibaeus@hsd.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Angelina Llesi, tfn 08-674 79 01, angelina.llesi@hsd.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 16 juli 2021
  • Ansök senast: 8 augusti 2021

Liknande jobb


31 augusti 2021

30 augusti 2021

Universitetsadjunkt inriktning mot GIS

Universitetsadjunkt inriktning mot GIS

30 augusti 2021

30 augusti 2021