Adjunkt i finska (tidsbegränsad anställning)

Adjunkt i finska (tidsbegränsad anställning)

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Sista ansökningsdag: 2021-08-02.

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska har ca 60 anställda och ca 1000 studenter per läsår. Undervisningen och forskningen på institutionens avdelningar är inriktad mot slaviska och baltiska språk, finska, nederländska respektive tyska.

Ämnesbeskrivning
Ämnet finska ingår som avdelning i Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Undervisningen inom Avdelningen för finska är inriktad mot finska språket och den finländska och sverigefinska litteraturen och kulturen samt didaktiska perspektiv på dessa områden. Undervisning i finska ges från nybörjarnivå till forskarnivå.

De huvudsakliga forskningsområdena är sverigefinska och sverigefinsk kultur, sociolingvistik, flerspråkighet i skolan och i litteraturen, litterära plagiat, finsk språkhistoria samt språk- och litteraturdidaktik.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning i finska på kurser på grundnivå, både för nybörjare och för modersmålstalare, och därtill knutna uppgifter. Undervisningen för anställningen gäller främst språkfärdighet och finsk språkkunskap. All undervisning vid Avdelningen för finska sker på distans via Zoom under höstterminen 2021.

Behörighetskrav
Behörig att anställas är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Undervisningsspråk är både finska och svenska. Goda kunskaper i båda språken är därför ett krav.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning. Skickligheten ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Stor vikt fästs även vid ett positivt förhållningssätt gentemot studenter.

Stor vikt fästs dessutom vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Mycket meriterande är utbildning inom eller erfarenhet av undervisning i finska som främmande språk eller finska som andraspråk.

Meriterande är finsk eller svensk lärarexamen.

Meriterande är erfarenhet av undervisning via Zoom (eller liknande plattform).

Meriterande är vetenskaplig skicklighet inom området.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen avser 60 %–100 % av heltid och är tidsbegränsad till 2022-01-15. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Undervisning på kvällstid förekommer regelbundet. Undervisningen sker på distans under höstterminen 2021.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av ställföreträdande prefekt, universitetslektor Renata Ingbrant, tfn 08-16 33 29, renata.ingbrant@slav.su.se (t.o.m. 21/7), prefekten, professor Charlotta Seiler Brylla, tfn 08-16 35 20, charlotta.brylla@tyska.su.se (fr.o.m. 22/7), eller studierektor Laura Lunnevuori, tfn 08-16 40 28, laura.lunnevuori@finska.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Laura Lunnevuori, tfn 08-16 40 28, laura.lunnevuori@finska.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 juli 2021
  • Ansök senast: 2 augusti 2021

Liknande jobb


31 augusti 2021

30 augusti 2021

Universitetsadjunkt inriktning mot GIS

Universitetsadjunkt inriktning mot GIS

30 augusti 2021

30 augusti 2021