Adjunkt i skådespeleri med inriktning rörelsegestaltning

Arbetsbeskrivning

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar. I miljön för konstnärlig forskning har vi unika möjligheter att fördjupa utbildningarna och skapa tvärkonstnärliga samarbetsprojekt.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i den kritiskt reflekterande och inkluderande miljön. Genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar vi på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang där olikheter tillvaratas.

Anställningen är placerad på Institutionen för skådespleri, läs mera här: https://www.uniarts.se/om-skh/institutionen-for-skadespeleri


Välkommen att söka anställning som adjunkt i skådespeleri med inriktning rörelsegestaltning.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta med undervisning och handledning av studenter samt följa de enskilda studenternas konstnärliga utveckling inom rörelsegestaltning. Inom ramen för ämnet rörelsegestaltning ska du ansvara för skådespelarens specifika grundträning, dvs kondition, uthållighet, förmåga till olika fysiska uttryck.

Förutom grundträning ingår i ämnet även att hjälpa studenterna hitta balansen mellan deras eget arbete med kroppen och en integrering av det sceniska karaktärsarbetet, individuellt och i ensemble. Du bidrar aktivt till att studenterna tillägnar sig kunskap för att kritiskt kunna granska och delta i utvecklingen av området skådespeleri.

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:


• Ansvara för och utveckla rörelseämnet inom institutionens kurser och program tillsammans med övriga kollegiet och prefekten.
• Medverka till att utveckla kandidatinriktningen i skådespeleri, befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen i nära samarbete med kollegiet.
• Arbeta med kursadministration såsom planering, kursvärdering, schemaläggning och kursutveckling.
• Aktivt följa och bidra till studenternas konstnärliga utveckling.
• Aktivt följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
• Medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
• Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.

Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens eller annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå.

Läs mer om behörighet här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med skådespelarens konstnärliga processer och med kroppen som skådespelarens instrument samt att du har en flerårig erfarenhet av att undervisa i rörelse.

Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

• Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning i rörelse för skådespelare.
• Förmåga att beskriva och reflektera kring din undervisning och ditt pedagogiska förhållningsätt
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på minst ett skandinaviskt språk och på engelska.
• Dokumenterat god samarbetsförmåga
• Intresse för konstnärlig forskning

Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om anställningen
Anställningens omfattning är på heltid och är tidsbegränsad till fem år, anställningen får förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst tio år. Tillträde

Välkommen med din ansökan senast 31 augusti 2022.

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2022/550/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats; https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Fackliga företrädare: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/p-org

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Linda Stafbom, chef utbildningsadministrativa avd
08 - 494 00 289
Olof Halldin, bibliotekschef
08-494 00 531
Personalhandläggare Martin Arleskär
0849400808 0769400808
Forskningsledare Rolf Hughes
08 - 494 00 311
Jan-Erik Sahlberg, avdelningschef
08 - 494 00 296
Martin Arleskär, personalhandläggare
08 - 494 00 808
Maria Hedman Hvitfeldt
08 494 00 607
Beata Alving, prefekt
08 - 494 00 821
Maria Hedman Hvitfeldt prefekt
08 494 00 607
Beata Alving, prefekt
08-494 00 821

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms konstnärliga högskola
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 juni 2022
  • Ansök senast: 31 augusti 2022

Besöksadress

Box 24045
None

Postadress

Box 24045
Stockholm, 10450

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i pedagogik

Universitetsadjunkt i pedagogik

29 juni 2022

Universitetsadjunkt mediehistoria vikariat 20%

Universitetsadjunkt mediehistoria vikariat 20%

29 juni 2022