Adjunkt i tjeckiska (tidsbegränsad anställning)

Adjunkt i tjeckiska (tidsbegränsad anställning)

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. (Sista ansökningsdag: 2023-05-26.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2023-06-01

Ämne/ämnesbeskrivning
Tjeckiska undervisas vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska. Institutionen tillhör Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och har ca 50 anställda samt ca 1500 studenter per läsår.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av undervisning och därtill knutna uppgifter. Undervisningen gäller undervisning i tjeckiska som främmande språk på grundnivå och omfattar ämnen såsom grammatik, fonetik, muntlig och skriftlig språkfärdighet. Även undervisning inom tjeckisk kultur- och litteraturvetenskap kan förekomma. Undervisningen innehåller kontrastiva moment svenska-tjeckiska. Den sökande förväntas undervisa kvällstid i delvis stora grupper och på distans.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som adjunkt i tjeckiska är den som har avlagt examen från relevant högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet genom undervisning i tjeckiska som främmande språk på̊ nybörjarnivå̊ och uppåt, gärna på universitetsnivå.

Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Undervisningsspråk är svenska och tjeckiska. Synnerligen goda kunskaper i praktisk tjeckiska krävs. Då kontrastiva moment ingår i undervisningen, är mycket goda kunskaper i svenska ett krav.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid relevant utbildning. Du ska ha minst en magister i tjeckiska som huvudämne eller motsvarande. Högre examen än magister liksom påbörjad doktorandutbildning är meriterande.

Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på̊ ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Sådan dokumentation kan i ett senare skede komma att efterfrågas.

Särskild vikt fästs vid erfarenhet av undervisning i tjeckiska som främmande språk från nybörjarnivå̊ och uppåt på universitetsnivå.

Stor vikt fästs vid erfarenhet av nätbaserad undervisning i tjeckiska som främmande språk via Zoom eller liknande videotjänst.

Stor vikt fästs dessutom vid god och väl dokumenterad samarbetsförmåga, samt erfarenhet av att arbeta under tidspress.

Meriterande är även ämneslärarexamen.

Högskolepedagogisk utbildning
Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Anställningsvillkor 
Anställningen är tidsbegränsad till 12 månader och avser ca 25 % av heltid. Anställningsformen adjunkt vid Stockholms universitet innebär inga befordringsmöjligheter till vetenskapliga anställningar på högre nivå̊. Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningarna lämnas av studierektor Åke Zimmermann Bjersby, tfn 08-16 27 68 eller av biträdande prefekt Anna Callenholm, tfn 08-16 35 14.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 maj 2023
  • Ansök senast: 1 juni 2023

Liknande jobb


Universitetsadjunkt i kriminologi

Universitetsadjunkt i kriminologi

13 juni 2024

12 juni 2024

Adjunkt i elektroteknik

Adjunkt i elektroteknik

12 juni 2024