Adjunkt med fokus på pedagogisk utveckling

Adjunkt med fokus på pedagogisk utveckling

Arbetsbeskrivning

På Ledarskapsavdelningen arbetar officerare, akademiker och civila experter som samordnar och genomför undervisning i ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden. I samband med risk, kris, konflikt och krig ökar kraven på fungerande ledarskap. Kurser i ämnet förbereder individer för att kunna hantera ledarskapets svåraste utmaningar. Avdelningens lärare undervisar både på de högskolepoänggivande kurserna och i form av kortare uppdragsutbildningar i ledarskap riktade mot chefer. Vid Försvarshögskolan har ledarskapsavdelningen särskilt ansvar för pedagogisk utveckling av utbildningsverksamheten. Forskningen vid avdelningen omfattas främst av ämnet militärsociologi.Försvarshögskolan söker en adjunkt med fokus på pedagogisk utveckling

Vid Försvarshögskolan finns flera professionsutbildningar för huvudsakligen det militära området och totalförsvaret, samt flera civila utbildningsprogram inom t.

ex. statsvetenskap, militärhistoria, ledarskap, krigsvetenskap och folkrätt. De studerande vid skolan utgörs av en blandning av civila högskolestudenter och uppdragsstuderande från främst Försvarsmakten.

Den högskolepedagogiska verksamheten vid Försvarshögskolan bedrivs i form av kurser för högskolans lärare, samt i form av visst pedagogiskt utvecklings- och stödarbete. Verksamheten syftar till att höja den pedagogiska skickligheten i lärarkåren och att öka medvetenheten om den högre utbildningens särskilda villkor och mål. Kursdeltagarna utgörs dels av fast anställda lärare vid Försvarshögskolan, dels av militära lärare vid Försvarsmaktens skolor. Verksamheten bedrivs idag av en fast anställd lektor och sker i nära samarbete med IT-pedagoger vid Anna Lindh-biblioteket.

Befattningen är placerad vid Ledarskapsavdelningen, Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap i Stockholm.

Arbetsuppgifter

De högskolepedagogiska resurserna på Försvarshögskolan är i dag begränsade och ambitionen är att expandera verksamhetenen. Arbetsgifterna är att tillsammans med befintlig personal bygga upp nya strukturer och arbetssätt för att stärka den högskolepedagogiska kompetensen på Försvarshögskolan. I arbetsuppgifterna ingår att bidra till att utbildningen vid Försvarshögskolan fortsätter utvecklas mot hög kvalitet vad gäller t.ex. utbildnings- och kursplanering, undervisning, examination och utvärdering av utbildning. Uppgifterna är därmed breda och inbegriper i stort utvärderings- och utvecklingsarbete. Men även administration, kursansvar, undervisning och examination kan rymmas i tjänsten.

I arbetsuppgifterna ingår även samverkan med och utveckling av kontakter med det omgivande samhället och andra universitet/högskolor.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som adjunkt är den som har

- avlagt lägst kandidatexamen från högskoleutbildning eller har
motsvarande kompetens,

- genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat
motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

- Breda kunskaper om högre utbildning och dess ramverk och villkor, och egen erfarenhet av att arbeta som lärare i högre utbildning.
- Dokumenterad erfarenhet av att bedriva högskolepedagogisk utbildning och att stödja andra lärare i deras utveckling.
- Dokumenterad erfarenhet av att bedriva förändrings- och förbättringsarbete inom ramen för högskolepedagogisk verksamhet
- God förmåga att såväl arbeta självständigt som att samarbeta.
- God förmåga/dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Meriterande:

Erfarenhet från professionsutbildning inom högskolan. Akademisk examen inom pedagogikämnet, särskilt högskolepedagogik. Erfarenheter från högskolepedagogisk forskning. Erfarenhet inom uppsatshandledning och handledarutbildning. Erfarenhet av arbete med digitalisering av högre utbildning.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 36/2020.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

- Institutionschef professor Eva-Karin Olsson. Eva-karin.olsson@fhs.se
- Avdelningschef Pär Daléus. Pär.daleus@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 2020-05-08!

Sammanfattning

Besöksadress

DROTTNING KRISTINAS VÄG 37
None

Postadress

DROTTNING KRISTINAS VÄG 37
Stockholm, 11593

Liknande jobb


2 december 2022

Universitetsadjunkt i musikvetenskap

Universitetsadjunkt i musikvetenskap

2 december 2022

Universitetsadjunkt vid musikvetenskap

Universitetsadjunkt vid musikvetenskap

2 december 2022

Universitetsadjunkt i speldesign inriktning mot grafik och animation

Universitetsadjunkt i speldesign inriktning mot grafik och animation

1 december 2022