adminstrativ assistent

adminstrativ assistent

Arbetsbeskrivning

Om jobbet
Svenska
Är du en driven administratör som trivs med att ha många bollar i luften? Har du även erfarenhet av arbete med bokföring och löner? Då kan denna roll som administratör vara perfekt för dig!
Dina arbetsuppgifter:
I denna roll arbetar du med hantering av specifika administrativa arbetsuppgifter, så som löpande rapporter men även förekommande och tilldelade administrativa arbetsuppgifter. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma i tjänsten är:
Sköta administrativa rutiner
Planera och samordna
Arbeta utifrån fastlagda rutiner
Vara ett operativt stöd för verksamheten
Formulera brev, protokoll, dokumentation m.m
Hantera återkommande arbetsuppgifter, exempelvis kopiering, sortering och posthantering
Hantera många kontakter med anställda och allmänhet
Göra enklare beräkningar, sammanställningar och diagram
Göra kalenderbokningar, mötesbokningar
Utföra reseplanering
Fatta egna beslut utifrån redan kända handlingsalternativ
Projektplanering och uppföljning av projekt
Skriva protokoll och andra dokument efter anvisningar om sakinnehållDina kvalifikationer:
Godkänd gymnasieexamen
Relevant eftergymnasial utbildning inom administration
Relevant arbetslivserfarenhet
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
3-5 års erfarenhet med administration av uppgifter så som statistikrapportering, protokoll, konferensbokning, rapporter, rutinbeskrivningar, skriva och publicera informationsmaterial på lokalt intranät, allmänna administrativa göromål etc.
Erfarenhet av olika urvalsprocesser inom rekrytering
Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på engelska, såväl i tal som skrift
För att passa i denna tjänst ser vi gärna att du har hög initiativförmåga, hög integritet och samarbetsförmåga.Meriterande:
Kunna kommunicera på svenska
Bred erfarenhet och kunskap inom olikaadministrativa uppgifter
Du bör vara flexibel att ta dig an och sätta dig in i olika uppgifter samt ge förbättringsförslag
Erfarenhet av arbete med dokumenthanteringssystem
Tidigare erfarenhet av arbete på HR-avdelning.Om Sunmedic
Sunmedic är ett företag som drivs av ett gediget uppdrag att betjäna patienter som lider av kroniska sår. Vårt fokus på innovation och efterlevnad av regulatoriska standarder gör att vi kan utveckla tillförlitliga och effektiva medicinska lösningar. Genom att gå med i vårt team kommer du att vara en del av en spännande resa mot att skapa framgångsrika produkter och förbättra patienters liv. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att möta nya utmaningar och utveckla vår varumärkeskännedom i branschen.
English
About the job
Are you a driven administrator who enjoys having a lot of balls in the air? Do you also have experience working with bookkeeping and payroll? Then this role as an administrator could be perfect for you!
Your work assignments:
In this role, you work with handling specific administrative tasks, such as ongoing reports but also occurring and assigned administrative tasks. Other tasks that may occur in the position are:
Manage administrative procedures:
Plan and coordinate
Work according to established routines
Be an operational support for the business
Form letters, protocols, documentation, etc
Manage recurring work tasks, such as copying, sorting and mail handling
Manage many contacts with employees and the public
Make simpler calculations, summaries and charts
Make calendar bookings, meeting bookings
Carry out travel planning
Make your own decisions based on already known action options
Project planning and follow-up of projects
Write minutes and other documents according to instructions on content
Your qualifications:
Passed high school diploma
Relevant post-secondary education in administration
relevant work experience
At least 3 years of work experience as an administrator/assistant
3-5 years of experience with administration of tasks such as statistical reporting, minutes, conference booking, reports, routine descriptions, writing and publishing information material on local intranet, general administrative tasks etc.
Experience of various selection processes in recruitment
Very good knowledge of MS Office or equivalent
Able to communicate freely in English, both verbally and in writing
In order to fit into this position, we would like you to have a high level of initiative, high integrity and the ability to work together
Meritorious:
Able to communicate in swedish
Broad experience and knowledge in various administrative tasks
You should be flexible to take on different tasks and give suggestions for improvement
Experience working with document management systems
Previous experience of working in the HR department.
About Sunmedic
Sunmedic is a company with a solid mission to serve patients suffering from chronic wounds. Our focus on innovation and compliance with regulatory standards allows us to develop reliable and effective medical solutions. By joining our team, you will be part of an exciting journey towards creating products and improving patients' lives. We look forward to working with you to meet new challenges and develop our brand awareness in the industry.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sunmedic AB VELLINGE
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 15 juni 2024
  • Ansök senast: 15 juli 2024

Postadress

Hammargatan 11B
VELLINGE, 23532

Liknande jobb


10 juli 2024

Administratör med chefsstödsuppdrag till VE geriatrik i Malmö

Administratör med chefsstödsuppdrag till VE geriatrik i Malmö

10 juli 2024

10 juli 2024

10 juli 2024