Akademichef till Akademin för informationsteknologi

Akademichef till Akademin för informationsteknologi

Arbetsbeskrivning

Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts! 
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden.

Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram och drygt 12 000 studenter. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.

Akademin för informationsteknologi (ITE) är en mångkulturell akademi med cirka 130 anställda från ett tjugotal länder. Det är en stark mångdisciplinär forsknings- och utbildningsmiljö där datavetenskap, informatik, elektroteknik, fysik och matematik samverkar med fokus på smart teknologi och dess applikationer. ITE erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå med rätt att examinera doktorer, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Både utbildningen och forskningen ökar i volym och har gjort så i flera år. Forskningen bedrivs främst inom intelligenta system, smarta elektroniksystem, cyberfysiska system och digital tjänsteinnovation. Akademin samarbetar mycket med partners inom både privat och offentlig sektor. Till akademin hör ett innovationscentrumet Leap for Life samt en samverkansarena för elektronikutveckling, Elektronikcentrum i Halmstad (ECH). Det senaste året har dessutom ett centrum för forskning och analys inom hälsodata och AI startats, Health Data Centre.

Högskolan söker nu en drivande, engagerad och visionär chef och ledare för att utveckla ITE:s verksamhet ytterligare. Som chef och ledare förväntas du utveckla akademins verksamhet utifrån Högskolans vision och uppsatta mål. Din uppgift är att leda arbetet för att göra verksamheten mer framgångsrik, så att utbildning och forskning uppnår högsta möjliga kvalitet i samverkan med samhällets aktörer. Ditt ledarskap bygger på ett engagemang för medarbetare och studenter, och för deras arbetsmiljö.

Vi ser gärna externa sökande som vid sidan av sitt uppdrag som akademichef anställs som professor eller lektor i ett relevant ämne.

Mer information om Akademin för informationsteknologi: https://www.hh.se/ite

Arbetsbeskrivning
Uppdraget som akademichef innebär att leda och utveckla akademins verksamhet inom utbildning och forskning samt att samverka med viktiga externa intressenter.

I arbetsuppgifterna ingår det främst att vara chef och ansvarig för akademins verksamhet. Akademichefen har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Det ingår att ta beslut enligt beslutsordning i frågor som berör akademins verksamhet samt att ingå i rektors ledningsråd. Det innefattar också övergripande personalansvar för alla akademins medarbetare och direkt personalansvar för akademins avdelningschefer samt en administrativ avdelning. Det dagliga arbetet sker i nära samverkan med övriga akademier, fackliga organisationer, studenter, verksamhetsstöd samt Högskolans ledning, och innebär också ett nära samarbete med omgivande samhälle och näringsliv.

Kvalifikationer
Du har gedigen akademisk erfarenhet med doktorsexamen inom ett område som har relevans för akademins verksamhet. Vi ser gärna att du är professors- eller docentkompetent. Erfarenhet av ledningsuppdrag med personalansvar, t ex som prefekt eller motsvarande, är av stor vikt och särskilt visad förmåga att arbeta visionärt och strategiskt. Andra ledningsuppdrag och erfarenhet av att driva förändringsarbete är meriterande.

Du har stor erfarenhet av forskning och utbildning på forskar-, avancerad och grundnivå. Du har en god organisationsförmåga och erfarenhet av samverkan med aktörer utanför akademin. Dessutom har du en lämplighet för ledarskapsuppdrag såsom: integritet, mognad, god självkännedom samt förmåga att kommunicera och entusiasmera. Av stor vikt är att ditt chefs- och ledarskap skapar en god arbetsmiljö samt ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, lyhördhet, tillit och kreativitet. Ditt chefs- och ledarskap är förtroendeingivande och prestigelöst samt har en förmåga att vara en tydlig arbetsgivarföreträdare och se till Högskolan som en helhet.

Tid och ersättning: Uppdraget innehas inom en grundanställning som professor eller lektor vid Högskolan i Halmstad. Uppdraget är treårigt med möjlighet till förlängning.

Upplysningar om anställningen lämnas av rektor Stephen Hwang, tel 0702-633835

Välkommen med din ansökan som ska skickas via vårt rekryteringssystem Varbi (se länk på denna sida) senast 26 september. 

Ansökan 
Bifoga följande dokument till din ansökan:

- En avsiktsförklaring/personligt brev som anger varför man söker anställningen, vad man hoppas kunna bidra med och på vilket sätt ens erfarenheter och förmågor motsvarar de kvalifikationer som efterfrågas
- Översiktlig merit- och tjänsteförteckning (CV), dokumenterad och styrkt med intyg/betyg
- Eventuella övriga handlingar som den sökande åberopar Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

https://hh.se/om-hogskolan/fakta-om-hogskolan.html 
https://www.hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

 

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Professor Antanas Verikas
antanas.verikas@hh.se
Dean Magnus Hållander
magnus.hallander@hh.se
Avdelningschef Jörgen Carlsson
035-16 71 23
Akademichef Magnus Hållander
035-16 72 84
Akademichef Magnus Hållander
070-3062621
Koordinator Anne-Christine Hertz
070-5384555
Antanas Verikas
035-167100 (vx)
Björn Åstrand
035-167100 (vx)
Vaike Fors, universitetslektor
vaike.fors@hh.se
Sarah Pink
sarah.pink@rmit.edu.com

Sammanfattning

Besöksadress

Kristian IV:s väg 3
None

Postadress

Kristian IV:s väg 3
Halmstad, 30118

Liknande jobb


Professor i ekologi

Professor i ekologi

27 september 2022

26 september 2022

Professor i elkraftteknik

Professor i elkraftteknik

22 september 2022

22 september 2022