Åklagare till rättsenheten

Åklagare till rättsenheten

Arbetsbeskrivning

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet som med fredade resurser arbetar med ekobrottsbekämpning från underrättelseuppslag till förhandling i domstol. Med gemensam ledning och styrning arbetar åklagare, poliser, civila utredare, administratörer och andra specialister med att förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Vi arbetar teambaserat och har ett medarbetardrivet utvecklingsarbete. Vi har en central roll inom rättsväsendet och bidrar alla till att upprätthålla rättssäkerheten i vårt samhälle.

Rättsenheten vid Ekobrottsmyndigheten ansvarar för att säkerställa kvalitet, likvärdighet och rättssäkerhet i myndighetens rättsliga verksamhet. Vid rättsenheten finns funktioner för rättsliga frågor, strategiska redovisnings- och revisionsfrågor, dokumentation och arkiv samt registratur. Enheten arbetar aktivt bland annat med implementering av ny lagstiftning och bevakning av rättsutvecklingen samt att identifiera relevanta ärenden att driva för praxisbildning. Enheten tar fram promemorior, handböcker och metodstöd samt medverkar i utbildningar och andra kompetenshöjande insatser inom myndigheten. Enheten ansvarar även för att besvara remisser och lämna yttranden samt hanterar frågor som rör sekretess och personuppgiftsbehandling. Enheten har en nära samverkan med andra myndigheter med angränsande uppdrag.

Rättsenheten består för närvarande av 13 personer. Enheten söker nu en erfaren åklagare.

Arbetsuppgifter

Som åklagare vid rättsenheten kommer du bland annat att

medverka i de uppdrag enheten ansvarar för
arbeta med rättsutvecklingsfrågor och kvalificerat juridiskt stöd till verksamheten
bidra till att utveckla arbetsmetoder i den operativa verksamheten och vid rättsenheten
svara på remisser samt följa och driva utveckling i lagstiftningsärenden och praxis
avge yttranden till JO och JK samt handlägga skadeståndsärenden
Du kommer också att medverka i enhetens övriga löpande verksamhet.


Kvalifikationer

Åklagare med minst fem års operativ erfarenhet
Erfarenhet av operativt arbete som åklagare vid Ekobrottsmyndigheten
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Meriterande

Erfarenhet av intern och extern samverkan
Erfarenhet av arbete vid en rättsenhet eller motsvarande
Erfarenhet av arbete med rättsutvecklingsfrågor
Egenskaper

Arbetet förutsätter att du har en hög rättslig kompetens och förmåga att omsätta den i praktiken. Då Ekobrottsmyndighetens verksamhet omfattar såväl åklagar- som polisverksamhet ställs stora krav på din förmåga att lösa komplexa frågor utifrån flera perspektiv och regelverk. Arbetet förutsätter att du har lätt för att samarbeta både internt och externt samtidigt som du har hög analytisk förmåga, integritet och att du kan arbeta självständigt. Du har vana vid att föredra juridiskt komplicerade ärenden med väl underbyggda förslag till lösningar.

Arbetet förutsätter att du är noggrann och ansvarstagande och kan prioritera. Du är stresstålig och har förmåga att arbeta med olika frågor parallellt. Du är utvecklingsorienterad och har förmågan att arbeta strategiskt. Du är också intresserad av att bidra såväl till den rättsliga utvecklingen vid myndigheten som till att metoder och arbetssätt effektiviseras i den operativa verksamheten.

När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor.

Övrigt

Tjänsten är tidsbegränsad på två år med tillträde snarast, enligt överenskommelse. Du kommer vara anställd som åklagare med funktion som verksjurist.

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor är placerat på Kungsholmen i Stockholm. Det finns möjlighet att till del arbeta på någon av myndighetens andra verksamhetsorter.

Information om anställningen lämnas av biträdande rättschef Birgitta Resenius tfn 010-562 90 38. Fackliga företrädare för Saco-S John Keränen tfn 010-562 92 23, för ST Thérése Isaksson tfn 010-562 90 31 och för Polisförbundet Sofia Ask tfn 010-563 87 10.

Välkommen med din ansökan via ”skicka din ansökan!” senast den 21 maj 2021.

Kontaktpersoner på detta företaget

Louise Leijonhufvud

Lena Sjöström
+46 010-562 96 57
Åsa Pyka
+46 105629646
noreply@ekobrottsmyndigheten.com

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ekobrottsmyndigheten
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 7 maj 2021
  • Ansök senast: 21 maj 2021

Besöksadress

Fleminggatan 14
None

Postadress

Box 22098
Stockholm, 10422

Liknande jobb


Senior åklagre vikariat

Senior åklagre vikariat

8 juni 2021

Senior åklagare tillsvidare

Senior åklagare tillsvidare

8 juni 2021

Seniora åklagare

Seniora åklagare

23 april 2021

Senior åklagare

Senior åklagare

16 mars 2021