Alkohol- och drogbehandlare, Steg 1-kompetens till Rådgivningsbyrån i Nässj

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen satsar, 2020 inspirerar vi andra! Tillsammans i samverkan med stort engagemang och delaktighet, arbetar vi med ständiga förbättringar! Vi satsar på en attraktiv arbetsmiljö och en verksamhet i framkant!

Socialförvaltningen ger insatser till medborgaren som på grund av ålder eller funktionsnedsättning, behöver stöd i sin dagliga livsföring. Insatserna kan vara personlig assistans, boendestöd, boendeformer och daglig verksamhet. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
Vårt motto är "Vi ger stöd till bättre liv med god kvalitet i varje möte."

Enheten missbruk, beroende och samsjuklighet är den del av socialförvaltningen som verkställer insatser till personer med riskbruk, missbruks- och beroendeproblematik och i förekommande fall även i kombination med psykisk störning/sjukdom, så kallad samsjuklighet.

En del av tjänsten är inriktad på såväl råd och stöd där målgruppen är riskkonsumenter av alkohol och droger men också anhöriga som har en medberoendeproblematik. En annan del av tjänsten är riktad som stöd till personal som svarar för missbruksvårdande behandling på kommunens HVB.

ARBETSUPPGIFTER
För att förhindra eller avbryta en alkohol- och/eller drogkonsumtion innan det orsakar konsekvenser med lidande för den drabbade och dess nätverk, är det viktigt att arbeta förebyggande på en bred arena. Detta utgör grunden i uppdraget för att ge råd och stöd till såväl den enskilde som den anhörige.
I arbetsuppgifterna ingår
-att arbeta för en välfungerande samverkan med sjukvården och då framförallt med primärvården, arbetsgivare och myndigheter,
-sprida kunskaper om alkoholens och andra drogers risker och skadeverkningar,
-bedriva ett motivationsarbete med klienter och anhöriga, enskilt och i grupp utifrån motiverande samtal som förhållningssätt och med KBT som teoretisk grund,

Den del i tjänsten som i första hand riktas som stöd till genomförande av insatser vid HVB innebär
-att vara delaktig som sakkunnig vid behandlingskonferenser
-i vissa fall fördjupade samtal med klienter,
-säkerställande av att de metoder som används inom enheten missbruk, beroende och samsjuklighet används på ett likartat sätt samt
-svara för en del i det uppföljningsarbete som pågår generellt vid enheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker Dig som har en Steg 1-utbildning inom KBT. Du har en lämplig högskoleutbildning omfattande minst tre år eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Dina personliga kompetenser är att vara strukturerad, serviceinriktad och ha samarbetsförmåga. Andra viktiga egenskaper är problemlösande analysförmåga och personlig mognad och lämplighet. Du ska ha god kännedom om gällande lagstiftning och ha tidigare erfarenhet av arbete inom missbruks och beroendevård. Du ska ha kunskap om personer med missbruks- och beroendeproblematik jämte psykisk ohälsa samt medberoendeproblematik. Metoder som Du är bekant med är MI och återfallsprevention samt ASI. I uppdraget ingår att bidra till sin egen, gruppens och verksamhetens utveckling. Du har ett specifikt ansvar för det verksamhetsnära kvalitets och utvecklingsarbetet. Körkort är ett krav. Handledning erbjuds.

ÖVRIGT
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.

Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Jon Rydholm
0380-51 85 40
Fackliga representanter nås via Medborgarkontore
0380-51 80 00
Verksamhetschef Camilla Nord
0380-518963
Verksamhetschef Malin Johansson
0380-51 82 50
Verksamhetschef Jon Rydholm
0380-51 85 40
Stabschef ekonomi och IT Daniel Aronsson
0380-51 85 55
Områdeschef Angelica Florin
0380-518622
områdeschef Elisabet Lind
0380-51 82 59
områdeschef Pia Lindell
0380-51 88 16
Områdeschef Susanne Rundqvist
0380-51 87 98

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Nässjö kommun, Socialförvaltningen Nässjö
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Kvällstid förekommer i samband med guppaktiviteter. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.
  • Publicerat: 25 november 2016

Besöksadress

Rådhusgatan 28 Nässjö
None

Postadress

Stadshuset, Rådhusgatan 28
Nässjö, 57132

Liknande jobb


30 november 2020

30 november 2020

Mentor/skolgrupp till Domarhagsskolan

Mentor/skolgrupp till Domarhagsskolan

29 november 2020