Amanuens – Genusvetenskap

Amanuens – Genusvetenskap

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Som amanuens på Genusvetenskapliga institutionen arbetar du med att bistå den administrativa personalen i deras arbete riktat mot undervisning och administration i bred bemärkelse.

Arbetsuppgifterna varierar men kan till exempel bestå av att hantera diarieföring och arkivering, utskickslistor, inbjudningar, beställningar och liknande, även visst marknadsföringsarbete ingår. Mer precisa arbetsuppgifter stäms av tillsammans med prefekt, studierektor och administrativ personal.

Kvalifikationer

Som sökande är du aktivt studerande på Genusvetenskapliga institutionen. Du bör ha kännedom institutionens undervisning. Goda kunskaper i svenska krävs. Då arbetet innebär en hel del personalkontakter så är det viktigt att du fungerar inom arbetslaget. Du ska ha god initiativförmåga, administrativ förmåga, samt en vilja och förmåga att samarbeta med flera olika personalgrupper.

Villkor

Anställning som amanuens regleras i Högskoleförordningen 5 kap. Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10).

Lunds universitet värdesätter kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Genusvetenskapliga institutionen är en tvärvetenskaplig institution placerad vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionens rötter går tillbaka till 1978 då Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning grundades. Vi har utfärdat kandidatexamen sedan 1999 och doktorsexamina sedan 2006.

Genusvetenskap är ett fält där frågor om makt, resursfördelning och ojämlikhet står i fokus. Institutionens forskare har sin bakgrund i olika discipliner och teoretiska och metodologiska traditioner, men delar en förståelse av hur genus och sexualitet är centrala för att förstå samhälleliga symboler, identiteter och sociala relationer.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handledare

Handledare

29 maj 2024

Studieassistent till Hultsbergsskolan

Studieassistent till Hultsbergsskolan

27 maj 2024

Pedagogisk resurs

Pedagogisk resurs

27 maj 2024

Pedagogassitent

26 maj 2024