Amanuens till Europeiskt Centrum för SI-PASS 40%, 2 st

Amanuens till Europeiskt Centrum för SI-PASS 40%, 2 st

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Sektionen Student och utbildning ger service och administrativt stöd till studenter och utbildningsorganisationen vid Lunds universitet. Sektionen ansvara för antagning, examensutfärdande och studiedokumentation med dess stödsystem samt stöd till studenter i form av studenthälsa, studievägledning, handledning i studieteknik och akademiskt skrivande samt handläggning inför beslut om pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättning. Dessutom ger sektionen stöd till universitetets gemensamma utbildningsnämnd, förvaltar regelverk, handlägger beslut samt utvecklar metoder för kvalitetssäkring av universitetets utbildningar. Både det europeiska centret för SI-PASS (samverkansinlärning) och den regionala SI-plattformen är verksamheter inom sektionen.

Sektionen består av ca 90 medarbetare organiserade i avdelningarna Antagning, Examen, Studieadministrativa system, Kvalitet och utvärdering, Studiestöd och vägledning samt Studenthälsan.Europeiskt Centrum för SI-PASS är ett av fem center i världen med uppdrag att informera, utbilda och utvärdera SI-program.

Vårt uppdragsområde är Europa där vi kontinuerligt erbjuder SI-metodhandledarutbildningar. Vi koordinerar och erbjuder utbildningar också för SI ledare på gymnasieskolor och på Lunds universitet. I den regionala SI-plattformen bedriver vi verksamhet gentemot gymnasie- och grundskolor i regionen.

Arbetsuppgifter

Amanuenstjänsterna inom den Regionala plattformen kommer delvis att ha likvärdiga arbetsuppgifter. Tyngdpunkten kommer att ligga på att följa upp och ge kommentarer på inskickade loggböcker, koordinera observationer och handledningsmöten för SI-ledare, ha en kontinuerlig kontakt med kontaktpersoner på skolorna och initiera nya kontakter på gymnasie- och grundskolor. Men även att medverka vid rekrytering och utbildning av nya SI-ledare, vara en administrativ resurs och medverka vid centrets olika event.

Behörighet

Du ska vara studerande på Lunds universitet och ha erfarenhet av att arbetat som SI-ledare under minst två terminer. Du bör ligga i fas med dina studier eftersom det är angeläget att du kan utföra arbetet utan att det inkräktar på dina studier.

Krav

Arbetet som Amanuens inom det Europeiska SI-PASS centret är till stora delar ett självständigt arbete men innebär många sociala kontakter, varför det är viktigt att ha en mycket väl utvecklad servicekänsla samt förmåga att kommunicera på ett lyhört och smidigt sätt. Arbetet ställer krav på goda kunskaper om SI, noggrannhet, effektivitet och ett strukturerat arbetssätt. Datorvana och kunskaper i office samt goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Arbetet sker till del i samarbete med andra  vilket förutsätter att du tycker om  att arbeta tillsammans  med andra människor och har god samarbetsförmåga. Du skall också ha förmåga att ta egna initiativ  och vara självgående. I arbetet förekommer en hel del resor till kommuner runt om i Skåne. Erfarenhet av att hantera sociala medier, onlineundervisning och att arbeta i Drupal publiceringsverktyg är en merit. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, utdrag ur LADOK eller motsvarande samt övrigt som du önska åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


6 oktober 2020

Studieadministratör

Studieadministratör

6 oktober 2020

Tingsryds kommun söker administratör till Dackeskolan

2 oktober 2020

Administratör till Vuxenutbildningen

Administratör till Vuxenutbildningen

2 oktober 2020