Amanuenser i informatik, omfattning 25 %

Amanuenser i informatik, omfattning 25 %

Arbetsbeskrivning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Beskrivning
Handelshögskolan vid Karlstads universitet (Karlstad Business School) startades år 2009 och består av arbetsvetenskap, företagsekonomi, informatik, juridik, nationalekonomi, projektledning och statistik.

Utbildningar bedrivs på alla nivåer med stöd av en stark forskning såväl i ämnesmiljöerna som flervetenskapliga forskargrupper.

På grundnivå bedriver ämnet informatik vid Karlstads universitet undervisning inom tre program: IT-designprogrammet, Webbutvecklarprogrammet (tidigare Webb- och Multimediaprogrammet) samt distansprogrammet IT, projektledning och affärssystem. Ämnet besriver dessutom ett masterprogram. Läs gärna mer om vårt ämne på vår hemsida:https://kau.varbi.com/center/tool/position/329675/edit/tab:3/checklist:Universitetsadjunkt/ https:/www.kau.se/informatik.

Till kommande läsår behöver vi anställa två amanuenser.

Arbetsuppgifter
Amanuens är en student som vid sidan av sina studier bistår ämnets lärare i olika uppgifter. Därtill förekommer arbetsuppgifter som att biträda ansvarig lärare för användarlaboratoriet, biträda lärare i laborationshandledning samt biträda lärare i konstruktion och testande av laborationsuppgifter. Administration av ämnets webbsidor kan ingå.

Behörighetskrav
Bara den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får anställas som amanuens (HF 5 kap §10). Den sökande ska uppvisa goda studieresultat och ha ett intresse av att delta i undervisningen inom våra program och vår forskning. Sökande ska vara antagen till något av programmen IT-design, Webbutvecklare eller Masterprogrammet i informatik och ha minst ett år kvar till fullständig examen.

Bedömningsgrunder


Vi fäster särskild vikt vid förmågan att samarbeta samt att självständigt kunna driva och slutföra givna arbetsuppgifter inom utsatt tid. Det är också av särskild vikt att den sökande har god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska.

Vi fäster stor vikt vid den sökandes förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater, studenter och externa intressenter. Av stor vikt är också god administrativ förmåga och initiativförmåga samt engagemang i verksamheten.

Meriterande är den sökandes kunskap om informatiks kurser vid Karlstads universitet. Meriterande är även erfarenhet av relevanta IT-system inom kurser och forskning, liksom av lärplattformen Canvas.

Villkor
Omfattningen är 25% av heltid, vilket motsvarar 10 timmar eller drygt en arbetsdag per vecka. Arbetets förläggning kan komma att variera över tid och sker enligt överenskommelse.

Tillträde tidigast 2020-08-17 eller enligt överenskommelse, till och med 2021-06-30. Anställningen kan förlängas, dock sammanlagt längst tre år (Högskoleförordningen 5 kap 12 §), under förutsättning att behörighetskraven fortfarande är uppfyllda.

Övrigt
Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan
Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:

- personligt brev
- CV
- kopior på ev. tidigare examensbevis och intyg
- intyg på pågående studier (eller antagen till Masterprogrammet)
- minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chefer)

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan och vara inkomna innan ansökningstidens slut.

Sista ansökningsdag: 31 juli 2020                                    

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Berndt Andersson/prefekt Handelshögskolan
054-700 13 58
Thomas Bragefors, SACO
054-700 1714
Anu Sunesson, OFR
054-700 20 02
Barbro Berglund, OFR
054-700 2438
Berndt Andersson/Prefekt
054-700 13 58
Henrietta Huzell/Föreståndare Centrum för Tjänsteforskning
054-700 13 42
Carin Lindskog, studierektor projektledning
054 700 11 39
John-Sören Pettersson, professor informatik
054-700 25 53
Lars Witell/Professor i företagsekonomi
073-620 95 16
Per Kristensson, Head of Service Research Centre
0046 (0)70 974 0860

Sammanfattning

Besöksadress

Universitetsgatan 2
None

Postadress

Universitetsgatan 2
Karlstad, 65188

Liknande jobb


15 januari 2021

Teaching Assistant - August 2021

Teaching Assistant - August 2021

14 januari 2021

13 januari 2021

13 januari 2021