Analytiker/forskningsingenjör

Arbetsbeskrivning

Sveriges lantbruksuniversitet, utvecklar kunskapen om det som lever och växer.Vi utbildar och forskar inom områden som veterinärmedicin, husdjursskötsel, skogsbruk, lantbruk, trädgårdsbruk, landskapsplanering och bioteknik.SLU har 3000 anställda och 5000 studenter och doktorander.Omsättningen är ca 2,2 miljarder kr.Verksamheten är koncentrerad till huvudorterna Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. SLU, de levande naturresursernas universitet, har fyra huvudorter.Skogsfakultetens åtta institutioner finns i Umeå, Uppsala, Alnarp och Skinnskatteberg; antalet anställda är 550, antalet studenter 600.Vid sidan av utbildning och forskning är miljöanalys en viktig uppgift. SLU, som är de levande naturresursernas universitet, har fyra huvudorter: Uppsala, Umeå, Alnarp och Skara.Umeå är centrum för skoglig utbildning och forskning.Även jordbruksforskning och bioenergistudier bedrivs i Umeå.I Vindeln finns landets största skogliga fältforskningsstation. Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena fjärranalys, skoglig inventering, skoglig planering, skogsteknologi och skogliga landsbygdsstudier.Institutionen har också ansvaret för genomförandet av Riksskogstaxeringen som producerar Sveriges officiella statistik för skogens tillstånd och förändring.Grunden för detta är en årlig datainsamling, varav den största delen sker genom inventering i fält på ett stickprov av provytor.Totalt är vi ca 110 anställda.Mer information om institutionens verksamhet finns på www.slu.se/srh.Arbetsuppgifter: Vi söker en person som ska medverka i analys, bearbetning och tillgängliggörande av data från Riksskogstaxeringen.Fokus ligger på analys av långa tidsserier och ut-vecklingsarbete för att tillgängliggöra äldre inventeringsdata.En del av din tid kom-mer du att arbeta inom Rikskogstaxeringens löpande verksamhet.Du kommer att medverka i hela kedjan från fältarbete till analys och presentation.Kommunikation med myndigheter och forskare inom olika discipliner, på SLU såväl som på andra universitet, kommer att utgöra en viktig del av arbetsuppgifterna. Kvalifikationer: Du skall ha skoglig eller biologisk grundutbildning och god analytisk förmåga.Vi ser gärna att du är forskarutbildad.Du bör ha erfarenhet av att utföra statistiska analyser av stora datamängder.Erfarenhet av GIS-applikationer, databashanterare och skogligt inventeringsarbete är meriterande.Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning Tillträde Enlig ö.k. SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning. Välkommen med din ansökan märkt med ref nr SLU ID ua 2163/2010.

Sammanfattning

Liknande jobb


Posatdoctoral Position in Belowground Ecology

15 oktober 2010

Provutvecklare i biologi

18 november 2010

Förskollärare, Björketorpskolan

22 september 2010

Naturtypsansvarig hav och kust

14 oktober 2010