Anläggare drift och underhåll ledningsnät, VA

Arbetsbeskrivning

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 31 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud. I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter såsom kön, etnicitet eller funktionshinder. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna. Miljö och Samhällsbyggnad ansvarar för Eslövs kommuns miljöarbete, stadsbyggnad, gator och parker samt vatten och avlopp. Förvaltningen arbetar med myndighetsutövning, planering och utförande. Verksamheterna har stor betydelse för kommunens utveckling och uppgifterna innebär omfattande kontakter med medborgare, företag och övriga förvaltningar inom Eslövs kommun. ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter: Drift och underhåll av ledningsnät, vattenläckor, stopp i avloppsledningar, rensning av galler, spolning av ledningar etc. Mindre anläggningsarbeten, anslutning av serviser etc. Kontakt med entreprenörer som används i arbete med drift av ledningsnät, exvis för rotskärning, spolning, filmning av ledningar. Beredskap ingår i tjänsten KVALIFIKATIONER Kunskapskrav för tjänsten: God kunskap inom VA-området, erfarenhet av drift och underhåll på VA-ledningsnät samt rörläggning. Viss datorkunskap för hantering av GIS-system och ledningsnätsdatabas (GeoSecma), officepaketet. Vi lägger stor vikt vid en god känsla för service och att du är social och utåtriktad eftersom tjänsten innebär mycket kontakt med våra VA-abonnenter och är ett viktigt ansikte utåt för kommunen. Körkort

Sammanfattning

Liknande jobb


5 augusti 2022

4 augusti 2022

4 augusti 2022