Ansvarig kompetensattraktion, Näringslivskontoret

Ansvarig kompetensattraktion, Näringslivskontoret

Arbetsbeskrivning

Skellefteå befinner sig mitt i en extraordinär samhällsomvandling, där Skellefteå och norra Sverige leder utvecklingen av en grön omställning. Här genomsyrar entreprenörsanda och visioner vårt näringsliv, vilket utmynnat i allt från världsomspännande exportindustrier till kreativa tjänsteföretag som får utmärkelser på lokala och globala scener. Pågående investeringar i infrastruktur, bostadsbyggande, utbildning och näringsliv gör att det knappast har funnits en mer spännande tid att arbeta med utvecklingsfrågor i Skellefteå. Kompetensförsörjningsfrågan har en avgörande roll i denna utveckling.

Vi söker nu en näringslivsutvecklare med ansvar för kompetensattraktion.

Näringslivskontorets uppdrag är att verka för att antalet arbetstillfällen inom näringslivet ökar. Vi är aktiva nätverksbyggare och underhåller relationer med såväl internationella potentiella exploatörer som med våra lokala företag och idébärare. Arbetet bygger även på en nära dialog med aktörer inom innovationssystemet, akademi och regionala och nationella myndigheter och organisationer.

Välkommen till en arbetsplats där vi skapar förutsättningar för ett växande näringsliv!

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer arbeta både strategiskt och operativt med alla frågor kring kompetensattration enligt Talant Attraction Management-modellen (Attraktion, Landing, Integration, Behålla) för långsiktig tillväxt i näringslivet inom Skellefteå kommun. Tjänsten innebär även att vara sammankallande för kommunkoncernens styrgrupp för kompetensattraktion och det dagliga arbetet sker i nära samarbete med kollegor på Kommunledningskontoret. Att bygga relationer till näringslivet och skapa kontakter med myndigheter är en naturlig del av det löpande arbetet.

Näringslivskontoret deltar i en rad olika projekt och som näringslivsutvecklare förväntas du kunna axla rollen som projektledare med ansvar för planering, budget och rapportering. Att arrangera inspirationsevent, workshops och nätverksaktiviteter med både partners eller på egen hand är en självklar del av arbetet.

KVALIFIKATIONER
I din roll är du kreativ, strukturerad och har ett positivt förhållningssätt där din entusiasm och arbetsglädje smittar av sig på andra. Du är nyfiken, självgående, långsiktig och umgås lika naturligt med ensamföretagare som med ministrar. Som person är du social och utåtriktad samt har lätt för att knyta nya kontakter. Du har förmåga att skapa förtroende och underhålla relationer.

Du ska ha en lämplig högskoleutbildning utifrån uppdraget eller motsvarande kompetens som bedöms relevant för tjänsten och minst fem års erfarenhet av att leda projekt eller verksamhet inom platsrelaterade utvecklingsfrågor, HR och kompetensförsörjning eller marknadsföring. Det är även viktigt att du har kunskap om vad som styr arbetsmarknaden, vilka aktörer som finns och hur de samspelar. Du ska hantera det svenska och engelska språket flytande, både muntligt och skriftligt samt kunna på ett inspirerande sätt kunna hålla presentationer för olika grupper.

Du har förmågan att skapa engagemang och driva utvecklingsfrågor. Du finner det även lätt att skapa överblick och strävar efter helikopter-perspektiv i tanke och arbete samt hittar win-win-lösningar. Du tänker och agerar gärna utanför etablerade strukturer och ramar samt ser möjligheter till förbättringar. Att gå från idé till genomförande i komplexa frågor är något du har lätt för.

ÖVRIGT
Kommunledningskontoret arbetar för att utveckla hela Skellefteå med dialog, samverkan och delaktighet som verktyg.

Här ligger ansvaret för en rad övergripande frågor. Det handlar bland annat om kommunikation, personal, ekonomi, planering, samhällsutveckling och näringslivsfrågor.

Utöver det ska kommunledningskontoret vara kompetensresurs för kommundirektören, ledningsgruppen, förvaltningschefer och vd:ar för våra kommunägda bolag, så att kommunkoncernen utvecklas utifrån gemensamma visioner, mål och uppdrag.

Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Sammanfattning

Liknande jobb


10 juni 2021

Näringslivssamordnare

Näringslivssamordnare

9 juni 2021