Antikvarie

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden.
Vår vision är ” I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland”.


Ett av Länsstyrelsens uppdrag är att med utgångspunkt i de nya nationella kulturmiljömålen utveckla det statliga kulturmiljöarbetet i länet. Länsstyrelsens kulturmiljöarbete ska bidra till ökad delaktighet hos länets invånare och en ökad tillgänglighet till vårt gemensamma kulturarv. Inom samhällsbyggnadsenheten innebär det bl.a. handläggning enligt kulturmiljölagen av ärenden som rör fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor samt bidragsgivning enligt förordningen om bidrag till kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Deltagande i tvärsektoriella ärenden samt projektverksamhet är ytterligare två omfattande arbetsuppgifter.

Det statliga kulturmiljöarbetet är inne i en spännande förändringsprocess med hänvisning till de nya kulturmiljöpolitiska målen och den vision för kulturmiljöarbetet som är framtagen av Riksantikvarieämbetet.

Vi söker nu en antikvarie till funktionen för byggnadsvård.

Arbetsbeskrivning Med utgångpunkt i kulturmiljömålens bredare anslag och krav på helhetssyn ska du genomföra dina arbetsuppgifter som bl.a. kommer att bestå av handläggning av ärenden som berör länets kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. En viktig del i arbetet är internt samarbete mellan olika sakområden, information, rådgivning och samråd med fastighetsägare, kommuner och andra externa samarbetspartners. Arbetet innebär ofta dagliga möten där kulturmiljövärden på ett pedagogiskt sätt ska förklaras och avvägas mot andra sakområden, utifrån en samlad bedömning av vad som gör mest nytta på vägen mot ett hållbart samhälle.

I dina arbetsuppgifter ingår att via digitala kanaler se möjligheter att sprida och tillgängliggöra kulturmiljöerna i länet och resultatet av Länsstyrelsens arbete.

 

Kvalifikationer Akademisk examen inom kulturmiljöområdet med inriktning mot bebyggelse eller motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har erfarenhet av olika aspekter som rör kulturmiljöarbetet, däribland det byggda kulturarvet och gärna erfarenhet av kulturmiljöfrågor i samhällsplaneringen. God datorvana och B-körkort är ett krav.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är professionell och tydlig i din yrkesroll. Du har förmåga till helhetssyn i samband med bedömningar och problemställningar. Du stimuleras av att arbeta i högt tempo och har förmåga att hitta rätt nivå för att nå resultat. Du har förmåga att såväl självständigt som i grupp lösa problem och fatta beslut. När du möter människor skapar du öppna och förtroendefulla kontakter internt och externt. Du är utvecklingsinriktad och intresserad av att lära nytt.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Vi sätter värde på de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten.

Anställning Tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse.

Vill du veta mer kontakta enhetschef Ulrika Nilsson eller funktionssamordnare Cecilia Lagerfalk Rooth. Fackliga representanter är Pernilla Börjesson, SACO-S och Anna Onsten-Molander, ST. Samtliga når Du på telefon 010-2249000.

Välkommen med din ansökan senast den 16 juni 2016.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Arkeologer sökes till fältsäsong 2020

14 juli 2020

Handläggare/arkeolog

16 juni 2020

Projektutvecklare

16 april 2020