Antikvarie

Antikvarie

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsuppgiften består i att genomföra Länsstyrelsens uppdrag om utmärkning av kulturegendom, enligt 1954 års Haagkonvention och enlig Riksantikvarieämbetets nya föreskrifter. Arbetet ska genomföras i samverkan med kulturmiljöenhetens ordinarie personal samt personal från enheten för samhällsskydd och beredskap. Arbetet ska vidare ske i samverkan med Riksantikvarieämbetet och i dialog med andra länsstyrelser.

Uppdraget består av flera moment. Tillsammans med en arbetsgrupp ska ett urval av länets mest betydelsefulla kulturbyggnader och kulturmiljöer identifieras, samråd ska ske med berörda sak- och fastighetsägare, och tillståndsprocess hos Riksantikvarieämbetet ska genomföras. Arbetet innebär kontakter med myndigheter, kommuner, företag och enskilda.

I arbetet ingår att på ett pedagogiskt sätt kunna förklara och motivera det statliga kulturmiljöarbetet med utgångspunkt i bland annat gällande lagstiftning och de nationella målen för kulturmiljöarbetet.

Inom kulturmiljöenheten tar vi ett gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna. Du ska därmed även bidra till att vidareutveckla kulturmiljöverksamhetens arbetssätt.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en bred kunskap om kulturmiljöer samt har dokumenterad förmåga att driva och slutföra projekt av liknande komplexitet inom uppsatta tidsramar. Ett krav för tjänsten är att du har akademisk examen inom kulturmiljövårdens fält. Körkort och datorvana är likaså ett krav. GIS-kompetens är meriterande. Det är vidare meriterande om du har tidigare yrkeserfarenhet från länsstyrelse, annan statlig relevant myndighet, museum, kommun eller konsultverksamhet.

På grund av arbetets karaktär, där samarbete och professionellt förhållningssätt är grunden, fäster vi stor vikt vid personlig lämplighet. Din förmåga att uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift är av stor betydelse. Som person bör du vara initiativrik, driva arbetet framåt, ha en god organisatorisk förmåga samt vara van att fatta självständiga beslut.

ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


Målerikonservator

Målerikonservator

22 november 2022

18 november 2022