Arbetslivsstödjare

Arbetsbeskrivning

Den första januari 2011 går stadsdelsnämnderna Kärra-Rödbo, Tuve-Säve och Backa samman till stadsdelsnämnden Norra Hisingen. Området har cirka 46 000 invånare och sträcker sig över en stor geografisk yta med varierad bebyggelse och natur. Förvaltningen ansvarar för bland annat förskola, skola, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg samt omsorg för äldre och funktionshindrade. Den främsta uppgiften för de drygt 3 500 anställda är att erbjuda god service med hög kvalitet till invånarna. Norra Hisingens Arbetslivscentrum, NoHALC, är ett ESF-finansierat projekt som vid ett beviljande kommer att pågå från 2011-02-01 till 2014-01-31. Syftet med NoHALC, är att erbjuda ett gemensamt projekt för personer som har olika former av arbetshinder och som är i behov av arbetsrehabiliterande insatser. NoHALC kommer att erbjuda kompetenshöjande aktiviteter som till exempel arbetsträning, praktik och utbildning. En stor del av arbetsuppgifterna är att utveckla samarbete med företagen i närområdet ARBETSUPPGIFTER Vi söker en arbetslivsstödjare som tillsammans med projektledaren och ytterligare en arbetslivsstödjare ska leda och utveckla projektet NoHALC till att bli Norra Hisingens kompetenscentrum för arbetsmarknads- och rehabiliteringsfrågor och en självklar samverkanspart för det lokala näringslivet. Arbetslivsstödjarna ska vägleda och stödja deltagarna i projektet och ta fram individuella handlindplaner samt kartlägga förmågor hos deltagarna. I arbetsuppgifterna ingår även att ansvara för arbetsträning och samordna praktik. Arbetslivsstödjarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att: - Vägleda och stödja deltagarna. - Upprätta och följa upp individuella handlingsplaner. - Utreda och kartlägga deltagarnas förmågor och hinder. - Anpassa praktik/arbetsträning utifrån deltagarnas behov. - Ansvara för gruppverksamheter. - Ansvara för arbetsträning. - Stödja deltagarna direkt på praktikplatsen vid behov KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en dokumenterat god erfarenhet av att arbeta med utredning, rehabilitering, och sysselsättning för målgruppen. Erfarenhet av Supported employment är extra meriterande. Du ska ha en gedigen erfarenhet och en vana att möta den komplexa livssituation som många av deltagarna har. Vi ser gärna att du har en bakgrund som arbetsterapeut eller liknande. Du har: - Kunskap och erfarenhet av praktikverksamhet - Vana av att genomföra kartläggning och bedömning av arbetsförmåga. - Kunskaper i att handleda målgruppen. - Vi ser gärna vana från snickeri-/verkstadsmiljöer efter som stor del av arbetsträningen kommer att bedrivas i sådana miljöer. Högskoleexamen och /eller relevant arbetslivserfarenhet är ett krav En dokumenterad god erfarenhet av målgruppen är extra meriterande. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetet och via din ansökan och intervju kartlägga dina egenskaper som grund i urvalsprocessen. I rekryteringsprocessen vill vi ta tillvara de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald kan tillföra våra verksamheter.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Johansson
031 366 96 30
Facklig företrädare nås via Kontaktcenter 031- 3

Britt-Marie Claesson
031-3668102
Niklas Eriksson
031-3669480
Catarina Hultin
031-703 53 93
Ann Odin
031-366 88 90
Carin Samuelsson

Marita Liepins
031-366 88 99
Carin Enghult
031/3668730
Helen Elf
031-366 86 54

Sammanfattning

Besöksadress

Köpmansgsatan 20 GÖTEBORG
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


9 juli 2020

Rehabinstruktör

Rehabinstruktör

9 juni 2020

Rehabassistent till primärvårdsrehab

Rehabassistent till primärvårdsrehab

29 april 2020