Arbetsmiljöingenjör

Arbetsmiljöingenjör

Arbetsbeskrivning

Vill du också jobba i Nyköpingsbornas offentliga rum? Då är du välkommen till Tekniska divisionen som är en arbetsplats som kan erbjuda en stor variation av uppdrag och utmaningar. Tekniska divisionen driver verksamheten i egen regi och består av fem verksamhetsområden: Gata/Park/Hamn, Nyköping Vatten, Renhållning, Måltidsservice och Kommunfastigheter. Dessa stöds av en projektavdelning, ekonomiavdelning samt en administrativ stab. I divisionen arbetar ca 400 tillsvidareanställda och divisionen omsätter drygt 1 miljard kronor per år. Våra uppdragsgivare är Kommunstyrelsen, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden.

Rollen som arbetsmiljöingenjör är placerad i staben. Stabens uppdrag är att stödja divisionens verksamheter i både grunduppdrag som särskilda uppdrag och projekt. Inom Staben finns kompetenser inom arbetsmiljö, IT, kommunservice, miljö, registratur/diariet, verksamhetsutveckling samt kris och säkerhet.
Välkommen till en arbetsplats med stor variation!


ARBETSUPPGIFTER
Är du erfaren och engagerad inom arbetsmiljöarbete? Drivs du av att utveckla och upprätthålla ledningssystem och arbetssätt? Då kan rollen som arbetsmiljöingenjör vara rollen för dig! Du kommer i denna roll att ha ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och säkerhet vad avser arbetssätt, rapportering, systematisk arbetsmiljö med mera inom divisionen. Rollen är en stabsfunktion vilket innebär att utforma rutiner, arbetssätt och regelverk, följa upp samt utgöra ett stöd till chefer. Det innebär att ofta arbeta nära och i samarbete med många funktioner i våra verksamheter.
Tillsammans med arbetsmiljöansvariga chefer och kommunens centrala HR-funktioner medverkar du till att divisionen lever upp till kraven inom arbetsmiljöområdet med det främsta målet en trygg och säker arbetsplats. En viktig del av uppdraget avser våra produktionsdelar innebärande exempelvis arbete på väg, kemikaliehantering, heta arbeten, BAS-P och BAS-U, tunga arbetsmoment, ensamarbete, arbete i schakt och brunn.
I dina arbetsuppgifter ingår även att planera, genomföra och följa upp interna och externa revisioner samt ledningens genomgång. Du medverkar i interna nätverk. Utbildning av området tillhör också rollen. Vid behov är du delaktig i projekt inom organisationen.

Arbetsuppgifterna består bl. a i att:
• vara ett stöd till arbetsmiljöansvariga chefer med inriktning säkerhet och fysisk arbetsmiljö
• medverka i utvecklingen av både det systematiska arbetsmiljöarbetet och divisionens arbetssätt.
• överblick över divisionens arbetsmiljö med fokus på den fysiska arbetsmiljön utifrån ett konsultativt arbetssätt
• stödja vid bl.a. skyddsronder, riskbedömningar och uppföljningar
• stödja i framtagande av rutiner och verksamhetsspecifika instruktioner gällande fysisk arbetsmiljö
• genomföra verksamhetsinriktade utbildningar och informationsinsatser
• vara uppdaterad inom området och rapportera om utvecklingen till ledning och personal
• engagera medarbetare och chefer för att skapa en säkerhetsfrämjande och förebyggande kultur på arbetsplatsen
• myndighetskontakt i arbetsmiljöfrågor
• planera och genomföra internrevisioner


KVALIFIKATIONER
Du behöver vara drivande, ha förmåga att ta egna initiativ och har erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor både operativt och strategiskt. Då arbetet sker i samverkan med chefer och medarbetare är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och förmåga att inspirera andra. Du ska ha lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.

För rollen krävs även en mycket bra förmåga att förankra, kommunicera och följa upp beslut och arbetssätt på olika nivåer och på ett strukturerat sätt.
Du har en högskoleutbildning med inriktning mot arbetsmiljö eller annan utbildning och/eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig samt stor erfarenhet av att leda och utveckla arbetet både strategiskt och operativt. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med ledningssystem och har du erfarenhet från produktionsinriktad verksamhet är det en merit. Erfarenhet av internrevision är också en merit.

Erfarenhet krävs.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande
kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare.
Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en
spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg -
Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver,
både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice.
Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med
många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets
viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera
dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda
människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-10102.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Chef för livsmedelsenheten Kristina Dellrud
0155-24 89 27
Naturvetarna Eva Johansson
0155-45 78 81
Naturvetarna David Vingård
0155-24 89 06
Planeringschef Henrik Haugness
0155-24 89 91
Saco, Akademikerförbundet SSR Anna Möller

Miljöchef Per Berggren
0155-24 82 61
Vision Åsa Johansson
0155-24 81 83
Chef Serviceenheten Ann-Catrin Ådén
0155-248295
Chef Strategienheten Katarina Bergkvist
0155 - 24 83 14
HR-specialist Petra Hedin
0155-24 84 23

Sammanfattning

Besöksadress

Stora Torget 1 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


8 mars 2021

ARBETSMILJÖSPECIALIST TILL POWER

ARBETSMILJÖSPECIALIST TILL POWER

5 mars 2021