Arbetsmiljöingenjör Sthlm/Gbg/Malmö

Arbetsmiljöingenjör Sthlm/Gbg/Malmö

Arbetsbeskrivning

Vill du vara med och utveckla arbetsmiljöarbetet inom Peab?

Peab har en nollvision avseende arbetsplatsolyckor. Vi vill erbjuda säkra och trygga arbetsplatser för såväl våra medarbetare som inhyrd personal och underentreprenörer. Peab ska vara en förebild inom byggbranschen, bedriva ett proaktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa säkra arbetsplatser. Som en del av detta söker vi en arbetsmiljöingenjör.

Affärsområde Byggs och Affärsområde Anläggnings svenska verksamheter stöttas av ett team av tre arbetsmiljöingenjörer med en gemensam arbetsmiljöchef. Supportfunktion Arbetsmiljö arbetar som sakkunnigt stöd till både Bygg & Anläggning. Varje regional verksamhet har en arbetsmiljösamordnare, som arbetar som operativt stöd till produktionen.

Om arbetet

Som arbetsmiljöingenjör rapporterar du till arbetsmiljöchefen för Bygg & Anläggning. Ditt främsta fokus är att stötta verksamheten i arbetsmiljöfrågor som ofta kräver både ett strategiskt och ett taktiskt angreppssätt. Du är en del i det strategiska arbetet med att forma ett proaktivt arbetsmiljöarbete i riktning mot vår nollvision.

I rollen som arbetsmiljöingenjör ingår att

- medverka i utvecklingen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete
- genomföra kontroller och arbetsmiljörevisioner för att förankra och säkerställa att vårt arbetssätt efterlevs
- vara expert i arbetsmiljöfrågor
- bevaka lagstiftning och regelverk inom området
- hålla verksamheten informerad om viktiga förändringar
- vara kontaktperson gentemot myndigheter i arbetsmiljöfrågor
- vid behov ta fram instruktioner som beskriver hur man ska kunna arbeta säkert
- säkra hur det proaktiva arbetsmiljöarbetet ska utvecklas, utifrån analyser och trender av olyckor, tillbud och observationer

Du verkar aktivt för en likriktning av våra arbetssätt samt efterfrågar och tillämpar de rutiner vi beslutar om att implementera i verksamheten. Som arbetsmiljöutvecklare har du flera externa och många interna kontakter, både med arbetsmiljösamordnare i regionerna, med chefer i linjen och med andra supportfunktioner. Du arbetar självständigt efter uppsatta mål men har flera kollegor att diskutera gemensamma frågor med.

Om dig

Vi tror att du arbetar med eller har arbetat med att leda och stödja arbetsmiljöarbete inom bygg- och anläggningsbranschen. Du har erfarenhet från både strategiska/taktiska samt operativa arbetsmiljöfrågor. Du har högskoleutbildning inom relevant område, till exempel arbetsmiljö/teknik.

Branscherfarenhet och spetskompetens inom området är ett måste. Erfarenhet från att hantera och analysera statistik är meriterande.

Som person är du en god kommunikatör då arbetet innebär att förankra och säkerställa att arbetssätten inom arbetsmiljö förstås och efterlevs. Det är viktigt att du är bra på att skapa och bibehålla goda samarbetsrelationer. Vidare har du förmåga att analysera beslut och handlingar ur ett strategiskt och långsiktigt perspektiv. Du kan och vågar på egen hand fatta och stå för beslut som utgår från Peabs riktlinjer och värdegrund. Du är lojal med Peabs värderingar och arbetsmiljövision. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Ansökan och placering

Ditt geografiska arbetsområde kommer vara hela Sverige. Placering är på något av Peabs kontor. Arbetet medför resor i tjänsten.

Urval kommer att ske löpande varför vi önskar att få in din ansökan snarast möjligt.

Sammanfattning

Liknande jobb


8 mars 2021

ARBETSMILJÖSPECIALIST TILL POWER

ARBETSMILJÖSPECIALIST TILL POWER

5 mars 2021