Arbetsplatshandledare med samordningsansvar för ungdomar 16-24 år

Arbetsbeskrivning

Eslöv är en populär bostadsort med närmare 32 000 invånare, belägen i Öresundsregionen. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också tillgång till kultur och affärsutbud.

I Eslövs kommun tar vi tillvara alla medarbetares kompetens, oavsett olikheter. Kommunen är certifierad enligt standarden Investors in People, IiP, som förenar verksamhetsutveckling med delaktighet och utveckling för medarbetarna.

Arbete och Försörjning arbetar för medborgarnas möjlighet till försörjning och kontakt med arbetsmarknaden. Förvaltningen arbetar med utbildningar, praktik, arbetsmarknadsåtgärder och integration samt ansvarar för den del av socialtjänsten som rör försörjningsstöd. Arbete och Försörjning har ett nära samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen.

ARBETSUPPGIFTER
Socialtjänsten i Eslöv är uppdelad i tre förvaltningar. Arbete och Försörjning ansvarar för kommunens handläggning av försörjningsstödsärenden enligt SoL, flyktingmottagning, budget- och skuldrådgivning samt kommunala arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I förvaltningens uppdrag ligger även ett samordningsansvar för boendefrågor utifrån socialtjänstens yttersta ansvar.

Arbete och Försörjning söker en Arbetsplatshandledare med samordningsansvar med placering inom utvecklingsinsatsen Oden.

Insatsen finanseras av Samordningsförbundet MittSkåne och bedrivs i samverkan och inom ramen för förbundsmedlemmarnas verksamhetsområde. Den dagliga arbetsledning sker från Arbete och Försörjning i Eslövs kommun där även din anställning formellt är placerad. Insatsen Oden leds av en styrgrupp där Finsamförbundets medlemmar är representerade.

Arbetsplatshandledaren kommer att jobba i team tillsammans med en processledare anställd hos arbetsförmedlingen.

Syftet med denna insats i sin helhet är att finna nya vägar att nå ungdomarna genom uppsökande verksamhet och att med starkt jobbfokus förankra dem på arbetsmarknaden. Att hitta rätt åtgärder åt rätt ungdom som ska sättas in så snart som möjligt då varje dag utan erbjudande om stöd är en dag för mycket i en ung människas liv. Teamet ska ta fram arbetsätt och modeller som kan fasas in i den ordinarie verksamheten. Kommunerna i MittSkåne befinner sig i samma situation när det gäller unga utan arbete eller studier och därför är det viktigt att hitta gränsöverskridande arbetssätt. Under insatsens gång ska nätverk byggas mellan de personer som kommer i kontakt med gruppen i sina olika roller som anställd inom kommun, vård eller annan organisation.

Arbetsförmedlingen Eslövs, Höör och Hörby tillhörande arbetsmarknadsområde Lund kommer att vara ägare och ansvarig för insatsen. Mats Rydberger, chef för Arbetsförmedlingen Eslöv, Höör och Hörby är också ordinarie ledamot i MittSkånes förbundsstyrelse. Finsam MittSkåne finansierar insatsen.

KVALIFIKATIONER
Tjänsten kräver att du har adekvat högskoleutbildning, eller motsvarande utbildning som bedöms som likvärdig. Dokumenterad erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsfrågor inom socialtjänsten är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Josef Johansson
0413 - 620 90
Jasmin Safic
0413-62407
Kristina Johansson
0413-622 88
Förvaltningschef Josef Johansson
0413 - 620 90
SSR Carsten Nilsson
0413 - 624 85
Vision Kristina Johansson
0413-622 88
Enhetschef Lisbet Hjort
0413-62554
SSR Jasmin Safic
0413-62407
Enhetschef Lisbet Hjort
0413-62554
Tf. Enhetschef Una-Karin Lundberg
0733-03 97 12

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Eslövs kommun, Arbete och Försörjning ESLÖV
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön. Individuell lönesättning.
  • Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde snarast dock senast 2013-11-30, upphör: 2014-12-31

Besöksadress

24180
None

Postadress

None
ESLÖV, 24180

Liknande jobb


29 maj 2020

16 april 2020

Socialrådgivare

Socialrådgivare

14 april 2020

14 april 2020