Arbetsterapeut till reumatologimottagning i Malmö

Arbetsterapeut till reumatologimottagning i Malmö

Arbetsbeskrivning

Gör skillnad. Varje dag.

Vi söker en arbetsterapeut till reumatologimottagningen i Malmö. Är du den vi söker?

Reumatologiska sektionen inom verksamhetsområde njurmedicin och reumatologi ansvarar för reumatologisk länssjukvård i sydvästra Skåne och utgör dessutom regionverksamhet för högspecialiserad vård för patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i södra sjukvårdsregionen. Reumatologiska sektionen vid Skånes universitetssjukhus (Sus) innefattar både Malmö och Lund.

Reumatologin har utvecklats till en behandlingsintensiv verksamhet där sjukdomsprognosen förbättrats avsevärt för flertalet av våra patientgrupper, vilket resulterat i att övervägande del av våra patienter vårdas inom öppenvården. På vardera ort finns en reumatologi mottagning, infusions-, dagvård- och rehabiliteringsverksamhet samt i Lund finns sektionens slutenvårdsavdelning. Vid reumatologimottagningen i Malmö är rehabiliteringen en betydelsefull del i vår verksamhet. Vid vår sektion bedrivs forskning om artritsjukdomar och reumatologiska systemsjukdomar. Forskning, utveckling och undervisning utgör sammantaget en stor del av sektionens verksamhet.

Vid reumatologimottagningen i Malmö medverkar personer från samtliga personalkategorier i olika typer av forskningsprojekt. De senaste åren har arbetsterapeut och fysioterapeut arbetat på deltid med projekt om funktion och aktivitetsförmåga hos patienter med kronisk artritsjukdom. Projekten utgör delar av långsiktiga forskningsprogram. Stor del av våra patienter behandlas med biologiska läkemedel vilka utvärderas med hjälp av kvalitetsregister. Undervisning bedrivs vid mottagningen inom grundutbildning, specialistutbildning och fortbildning.

Fysioterapeuter medverkar även i undervisning av läkarstudenter. Studenter vid arbetsterapeut- och fysioterapeutprogrammen handleds under deras verksamhetsförlagda placeringar. Vid reumatologisektionen arbetar vi i tvärprofessionellt team där ett gott samarbete och patienten i fokus är våra absolut viktigaste hörnstenar. I reumateamet ingår förutom arbetsterapeut, även fysioterapeut, kurator, sjuksköterska, undersköterska, medicinska sekreterare samt läkare.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi en arbetsterapeut till ett arbete som präglas av stimulerande arbetsuppgifter hos oss vid reumatologimottagningen i Malmö. Vi erbjuder dig en tjänst där du tillsammans med övriga i reumateamet blir en viktig del i patientens rehabilitering.

I rollen som arbetsterapeut vid reumatologimottagningen i Malmö träffar du patienter med olika reumatologiska diagnoser. Stor del av dessa patienter har utvecklat en nedsatt funktionsförmåga, vilket inte sällan leder till en begränsad aktivitetsförmåga inom ett eller flera delområden i vardagen. Dina arbetsuppgifter består av arbetsterapeutiska bedömningar och interventioner inom öppenvård. Du instruerar och vägleder patienten i egenträning av händernas funktion, informerar om smärtlindring och ledskonande principer. Vidare provar du ut prefabricerade eller tillverkar individuellt utformade ortoser för övre extremiteterna. Du ger patienten rådgivning kring modifierat arbetssätt, ergonomi, energibesparande och strategier för aktivitetsplanering. Vid behov av intyg för läkarutlåtande om patientens hälsotillstånd bedömer du tillsammans med fysioterapeut patientens funktions- och aktivitetsförmåga och bidrar med viktig information till läkarens sammanfattande bedömning. Tillsammans med övriga i teamet ansvarar du för vår dagvårdsrehabilitering. I arbetet ingår även patientundervisning såväl individuellt som i grupp.

Arbetet är varierande då du kommer att möta patienter med olika reumatologiska diagnoser i alla åldrar från 18 år inom öppenvården. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med en erfaren arbetsterapeut kollega som kommer att kunna vara din mentor under din första tid hos oss.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet som arbetsterapeut från rörelse- och stödjeorganens sjukdomar eller från rehabilitering. Tidigare erfarenhet av mottagningsarbete, gärna inom verksamhetsområdet, är meriterande. Även erfarenhet från vårdplanering inom slutenvården är meriterande. Då vi även har arbetsterapeutstuderanden under deras praktik är det önskvärt att du har handledarutbildning.

Du är lyhörd, har ett gott bemötande med en förmåga att kunna möta ett varierande arbete och en varierande arbetsbelastning i en dynamisk verksamhet. Vidare har du förmåga till och tycker om att arbeta självständigt men också i team. Du är ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt i det kliniska arbetet. Det ärt önskvärt att du har ett stort intresse för och en drivkraft till att vidareutveckla rehabiliteringsverksamheten inom reumatologi. Stor vikt lägges vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


Arbetsterapeut till neuroteamet i Bromma

21 april 2021

21 april 2021

21 april 2021