Arbetsterapeut till vuxenhabilitering Gävle

Arbetsbeskrivning

Division Medicin-Psykiatri har cirka 1500 medarbetare inom verksamhetsområdena internmedicin, kardiologi, medicinsk sekreterare, specialmedicin, vuxenpsykiatri, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri.

Vuxenhabiliteringen är en länsövergripande specialistverksamhet inom verksamhetsområdet habilitering/barnpsykiatri. I uppdraget ingår att ha särskild kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser hos personer som fyllt 18 år med:

• Utvecklingsstörning
• Autismspektrumtillstånd
• Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar efter hjärnskada i vuxen ålder
• Medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder

Vuxenhabiliteringens uppdrag är att utifrån den enskildes behov erbjuda specialisthabilitering som ett komplement till det basansvar som finns i primärvård och kommun samt ge konsultstöd till andra verksamheter inom regionen. Vuxenhabiliteringen har ett uppdrag att utreda och diagnostisera utvecklingsstörning hos vuxna.

ARBETSUPPGIFTER
I arbetet som arbetsterapeut inom vuxenhabiliteringen ingår att bedöma, utreda och genomföra arbetsterapeutiska insatser individuellt och/eller i grupp. Specialistkompetensen är inom området kognition och kognitivt stöd. Du kommer att arbeta i team tillsammans med andra arbetsterapeuter och övriga professioner inom vuxenhabiliteringen såsom sjukgymnast/fysioterapeut, kurator, psykolog, logoped och medicinsk sekreterare. Teamet har god sammansättning med erfarna kollegor bestående av både kvinnor och män.

Vi bygger framtidens habilitering och är i en utvecklingsfas med bland annat implementering av vård- och habiliteringsprogram, utveckling av gruppverksamhet samt deltar i utvecklings- och forskningsprojekt.

Arbetsterapeuterna har regelbundna yrkesträffar med övriga arbetsterapeuter inom habiliteringen och har tillgång till både kollegialt stöd och teamhandledning.

KVALIFIKATIONER
Legitimerad arbetsterapeut. Erfarenhet från arbete inom habilitering och/eller inom rehabilitering är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, samarbets- och initiativförmåga samt intresse av att arbeta i team.

Körkort erfordras.ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!
-----------------------------------------------------------
Region Gävleborg använder sig av e-rekrytering.
Uppgifterna sparas enligt personuppgiftslagen (PUL) och du behöver inte fylla i dem igen om du ska söka ett jobb hos oss vid ett senare tillfälle. Däremot kan du enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill.

Alla dina ansökningar sparas under din egen inloggning på www.offentligajobb.se där du även når ditt CV. Givetvis är det bara behörig personal som kan komma åt dina uppgifter.

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden

Kontaktpersoner på detta företaget

Rolf Lindström , Vårdenhetschef
070- 292 27 86
Kjell Andersson, Psykolog
0270-775 54
Linda Reit, Vårdenhetschef
0650-293 04, 070-674 08 60
Maria Schenell, Specialistsjuksköterska
0650-924 60
Anna Nordenfors, Leg. psykolog
0650-924 80
Britt-Inger Norrström, Tf Verksamhetschef
070-600 33 94
Irma Numelin, Kommunal
070-394 52 02
Liselotte Ehn, Vision
026-15 01 71
Anna Sundqvist, Vårdenhetschef
026-664722, 070-6001187
Carina Tunell, Vårdenhetschef
0650-926 52, 070-517 35 70

Sammanfattning

Besöksadress

Rektorsgatan 1 80188 Gävle
None

Postadress

Rektorsgatan 1
Gävle, 80188

Liknande jobb


Leg. Arbetsterapeut

Leg. Arbetsterapeut

25 november 2020

24 november 2020

Arbetsterapeut till barn- och ungdomshabilitering i Ystad

Arbetsterapeut till barn- och ungdomshabilitering i Ystad

24 november 2020