Arbetsterapeuter till servicehus

Arbetsterapeuter till servicehus

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede Årsta Vantör är en av 13 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 100 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet.Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 25 000 nya lägenheter planeras här till år 2030.Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.Arbetsplatsbeskrivning
Enskede Nya servicehus och Rågsveds servicehus är särskilda boenden för personer från 65 år och uppåt med behov av närhet till omsorg och service.

Enskede Nya servicehus ligger i ett naturskönt område i Svedmyra med närhet till tunnelbana och bussar. Rågsveds servicehus ligger mitt i Rågsveds centrum med närhet till kommunikationer och handel. Verksamheterna bedrivs i kommunal regi utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Vi arbetar på uppdrag av beställaravdelningens biståndshandläggare och verkställer beslut om service- och omvårdnadsinsatser. Verksamheterna har ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå. Servicehusen har 72 respektive 66 lägenheter, 1:or och 2:or med kök med möjlighet till parboende. Servicehusen samverkar och utgår från samma arbetssätt och organisation som leds av en Hälso- och sjukvårdssamordnare. Det utvecklingsarbete som pågår inom enheterna kräver stort intresse och engagemang av dig som söker tjänsten.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som utifrån din profession som arbetsterapeut, med engagemang och intresse vill vara del i att utveckla vår verksamhet med fokus på brukarnas förmågor och förutsättningar. Du ska vara van vid att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att vara del av ett team som arbetar mot samma mål. Ett viktigt verktyg i vårt arbete är team-möten där arbetsterapeut tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal arbetar med att kartlägga hälsotillstånd och förmågor samt planera och utvärdera arbetssätt utifrån brukarnas individuella behov. Du kommer i huvudsak att arbeta med bedömningar samt förskrivning och kontroll av hjälpmedel. En mycket viktig del i arbetet är att handleda omvårdnadspersonal och skapa inflytande för brukarna utifrån ett salutogent förhållningssätt. Dokumentation sker i Vodok och i olika kvalitetsregister. All omsorg utgår från stadens och den nationella värdegrunden vilket innebär att vi lägger fokus på en personcentrerad vård och omsorg.

Du kommer i din tjänst att huvudsakligen vara placerad i ett av servicehusen. Servicehusen har en nära samverkan och arbetsterapeuterna ersätter varandra vid bl.a. sommarsemestrar.

Kvalifikationer
Arbetsterapeut med erfarenhet av liknande arbete. Goda IT-kunskaper.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll samt har erfarenhet av arbete med äldre och i nära samverkan med omvårdnadspersonal. Du har god samarbetsförmåga, är pedagogisk, positiv, kommunikativ och lyhörd. Du är ansvarstagande, självständig och noggrann. 
Du har lätt för att kommunicera både i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Arbetstid: dagtid, endast vardagar. Möjlighet till flexibel arbetstidsförläggning.

Har du önskemål om vilket av de två servicehusen du önskar att tjänstgöra i ange gärna det i din ansökan.

Vi kontrollerar alltid belastningsregistret före
anställning.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


9 juni 2021