Arkivarie

Arkivarie

Arbetsbeskrivning

Friska djur - trygga människor


Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet under Näringsdepartementet, har ca 380 anställda och är belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverkar i förebyggandet och bekämpandet av dessa. SVA följer och analyserar också utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur. SVA är en del av det svenska smittskyddet och samverkar med en rad andra myndigheter. Med sitt samhällsviktiga uppdrag är SVA också en del av det civila försvaret.
Vid SVA:s stab för förvaltningsfrågor ingår registratorer, jurister, informationssäkerhetsspecialist och arkivarie.

Vill du vara en viktig pusselbit i arbetet med arkivering och registrering av allmänna handlingar? Vi behöver nu stärka upp vår stab.    

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär att ansvara för SVA:s arkiv och arkivredovisning. Du är myndighetens expertkompetens inom området och arbetar såväl operativt som strategiskt. Du spelar en viktig roll i att säkerställa att SVA har en effektiv och rättssäker hantering av allmänna handlingar.

I arbetsuppgifterna ingår att

• ansvara för SVA:s centrala arkivfunktion, detta inkluderar praktiskt arbete med ordning och förteckning av analogt såväl som digitalt arkivmaterial
• ta fram och uppdatera styrdokument, lathundar och utbildningsmaterial
• utveckla och uppdatera SVA:s arkivredovisning
• vid behov kunna skriva lokala gallringsbeslut samt leda gallringsutredningar
• vägleda/utbilda medarbetare i frågor som rör arkiv och allmänna handlingar
• själv driva frågor och utredningar
• delta i olika projekt som expert i arkivfrågor
• medverka vid besvarande av remisser och yttranden
• Tjänsten innebär även visst informationssäkerhetsarbete. Tjänsten kan dessutom innebära diarieföring och kontakt med allmänheten vid utlämningsärenden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som söker ett mycket omväxlande arbete som arkivarie och du har:

• akademisk examen där arkivvetenskap ingår
• god kunskap om lagar, regler och föreskrifter som styr arkivverksamheten i offentlig sektor
• du har flera års arbetslivserfarenhet som arkivarie
• goda IT-kunskaper
• erfarenhet och intresse av digital informationshantering i moderna organisationer
• en god analytisk förmåga
• lätt för att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift på ett lättbegripligt sätt 
• lätt för sociala kontakter och kan leda och delta i utredningar och projekt med olika expertroller

Meriterande
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet från statlig myndighet
• kunskap och erfarenhet av informationssäkerhetsarbete
• god kunskap om Visual Arkiv eller motsvarande arkivförteckningssystem
• tjänstgjort som registrator
• god kunskap om diarieföringssystem, helst W3D3 (Workflow), eller liknande system
• kunskap och erfarenheter om hantering och arkivering av forskningsdata

Förmågor och färdigheter
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna samt dina personliga egenskaper då det är viktigt att du passar bra in i gruppen. Du är noggrann, strukturerad och initiativrik med god samarbetsförmåga. Du har förmåga att arbeta effektivt även under tidspress. Du är flexibel och bör ha intresse av att arbeta med förändrings- och utvecklingsarbete. Som person har du god social förmåga och du tycker om att ge service och har god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt under eget ansvar men även ha god samarbetsförmåga.

Villkor
Vi efterfrågar dokumenterade referenser. För att du ska kunna komma i fråga för anställningen krävs en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen. Stora krav ställs på att du är lämplig, lojal och pålitlig.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. 

Välkommen att bli vår nya kollega!

Övrigt

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Sammanfattning

Liknande jobb


Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

Arkivarie

Arkivarie

8 augusti 2022

24 augusti 2022

24 augusti 2022