Assistent till boende på Vänerskolan i Vänersborg

Arbetsbeskrivning

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Vänerskolan är en av myndighetens specialskolor för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Vi tar emot elever från Västra Götalandsregionen, Hallands län och Jönköpings län. Här erbjuder vi en tvåspråkig utbildning i en teckenspråkig miljö som stödjer elevernas identitetsutveckling. Lokalerna är visuellt och akustiskt anpassade för vår målgrupp och klassrummen är väl tekniskt utrustade. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 10 och följer läroplanen för specialskolan. Vi har även elever som läser enligt grundsärskolans kursplan. Vänerskolan har också fritidshemsverksamhet för de elever som är i behov av det samt fem elevboenden för de eleverna med lång resväg till skolan.

ARBETSUPPGIFTER
Vänerskolan söker två assistenter som omväxlande ska jobba dagtid i skolan och eftermiddag/kvällstid på ett elevboende.
Som elevassistent i vår verksamhet arbetar du för hela elevgruppens bästa, med särskilt fokus på de elever som behöver stöd på grund av olika behov, såväl fysiska, språkliga och psykosociala.
Assistentens ansvarsområde är att stödja elevernas utveckling i nära samverkan och dialog med boendepersonalen och lärarna.
Som assistent ska du vara ett stöd för att alla elever ska få samma förutsättningar att utvecklas och följa med i boendeverksamheten och i undervisningen.
Du stödjer alla elevers delaktighet i det sociala samspelet och skolans hela verksamhet med såväl självständighet som inkludering som mål.
Du har en aktiv roll i elevens skolarbete och alla aktiviteter på boendet. Undervisning enskilt med en elev kan förekomma.
Du förväntas ha ett genuint intresse för varje elev, detta för att kunna se och förstå eleven och utifrån detta anpassa lärmiljön.
Arbetet innebär även att du kommer att göra sysslor som normalt förekommer i ett hem.
Du skapar en trygg miljö som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.

Anställningen är semestertjänst. Tjänsterna är på 80%.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en elevassistent som uppfyller följande krav:
Gymnasieskolans barn- och fritidsprogram eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdigt.
Kunskap inom NPF
Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.
Du har goda språkliga kunskaper i svenskt teckenspråk.
Du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Meriterande kvalifikationer:
Du är initiativtagande och strukturerad.
Du skapar goda relationer med eleverna men kan också sätta gränser och vara en vuxen förebild.
Du har erfarenhet av att arbeta med elever med andra funktionsnedsättningar utöver de tidigare nämnda.
Du har kunskap om olika pedagogiska hjälpmedel och hur de kan användas i undervisningen.
Du har generella kunskaper om barns utveckling och olika livsvillkor.
Du är ansvarstagande och självgående.

ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Boendestödjare

Boendestödjare

24 september 2021

Funktionshinderomsorgen söker medarbetare

Funktionshinderomsorgen söker medarbetare

24 september 2021