Assistenter omvårdnad till akutmottagning (sommar 2024)

Assistenter omvårdnad till akutmottagning (sommar 2024)

Arbetsbeskrivning

Vi söker sommarvikarier för våra undersköterskor till akuten på Södersjukhuset.

Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella team med patienten i centrum. Som undersköterska eller assistent omvårdnad bidrar du med värdefull kompetens så att varje patient omhändertas på bästa möjliga sätt. Vi arbetar i ett prestigelöst samarbete mellan alla yrkeskategorier och med ett delaktigt och närvarande ledarskap. Vi strävar alltid efter att utveckla vårt arbete för patientens bästa med hjälp av evidens och en öppen och ömsesidig dialog kring arbetssätt och metoder. Här blir du en del av ett inkluderande och tillmötesgående team.

Vår akutmottagning är helt nybyggd och anpassad för att kunna möta framtidens behov av akutsjukvård i Stockholm. Detta skapar mycket goda förutsättningar för hög patientsäkerhet och en god arbetsmiljö i nya fräscha lokaler. Vi har ett öppet klimat där personalgruppen präglas av en bra sammanhållning. För oss är det viktigt att vi trivs på jobbet!

Arbetsbeskrivning

Du ansvarar för den basala omvårdnaden av patienterna, provtagning, kontroller av vitalparametrar, nutritionsbehov, provtagning, omläggning, EKG-tagning, assistans vid olika ingrepp, gipsningar samt omvårdnadsåtgärder. Du assisterar vid olika undersökningar såsom  sutureringar, punktioner, provtagningar mm. Alla patienter som söker vård på akutmottagningen  bedöms och prioriteras utifrån sina sjukdomssymtom, så kallad triagering.

Undersköterskan utgör en mycket viktig del i omvårdnaden och behandlingen av patienten och ingår i vårdlaget tillsammans med sjuksköterska och läkare på modulerna.

Arbetet är omväxlande, utmanande och stimulerande och du möter en bredd av patienter och patientdiagnoser. Inskolning sker tillsammans med erfaren undersköterska och håller på i 2 veckor. 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett stort intresse av akutsjukvård och att lära sig mer kring omvårdnad och behandling av den akut sjuka patienten. Du har lätt för att prioritera och omprioritera dina arbetsuppgifter, är beredd på det oväntade, bidrar med prestigelöshet och en glädje att arbeta med människor i olika situationer. Du är en lagspelare, har förmågan att hantera ett stundtals högt tempo. Du ger ett gott bemötande och kan se individen bakom patienten och  närstående i korta och intensiva möten. Vi sätter alltid stor vikt vid personlig lämplighet när vi tillsätter våra tjänster.

Krav
Sjuksköterskestudent som fullgjort termin 4.

Läkarstudent som fullgjort termin 6.

Du ska kunna arbeta minst 8 veckor under perioden 10 juni-1 september 2024. 

Erbjudande

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären.

Läs mer om vårt erbjudande här

Välkommen med din ansökan!

Läs mer här om hur det är att arbeta inom Region Stockholm.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus. Akutsjukvården står i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi har även en av Sveriges största förlossningskliniker. Hos oss arbetar cirka 5000 medarbetare. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning och för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. Vår vision är att vara Sveriges ledande akutsjukhus.

Sammanfattning

Liknande jobb


Undersköterska

Undersköterska

14 juni 2024

Undersköterska, natt

Undersköterska, natt

14 juni 2024

Undersköterska till Vuxenpsykiatriavdelning i Lund

Undersköterska till Vuxenpsykiatriavdelning i Lund

14 juni 2024