Barnmorska

Arbetsbeskrivning

Barnmorska på Ungdomsmottagningen

Tillsvidare 50 % from 2014-01-07

Ungdomsmottagningen i Haninge drivs av kommunen. Vår målsättning är att främja god sexualitet och samlevnad, en positiv identitetsutveckling och hälsosam livsstil hos ungdomar och vi arbetar förebyggande individuellt och på gruppnivå. Vår målgrupp är ungdomar upp till 23 år. UM:s styrka är att företrädare för de sociala, psykologiska och medicinska kompetenserna samarbetar.

Arbetsuppgifter
Barnmorskans arbete innebär att möta unga kvinnor och män i samtal om sex och samlevnad, graviditet och abort. Barnmorskan ger preventivmedelsrådgivning och förskriver preventivmedel, utför undersökningar, provtagning för graviditet och STI och gör bedömningar vid gynekologiska och andrologiska besvär, vid oro, vid sexuella problem och hänvisar vid behov vidare till läkare och kurator.
Det förebyggande och utåtriktade arbetet utförs tillsammans med övrig personal och omfattar information ute i skolorna och studiebesök i grupp
Vi samverkar med skola, socialförvaltning, psykiatri, polis och sjukvård mm
Du kommer främst att samarbeta med tre barnmorskor och tre kuratorer.


Kvalifikationer:
Barnmorska med förskrivningsrätt. Erfarenhet från ungdomsmottagning eller annan liknande verksamhet. Goda erfarenheter av datajournalsystemet TakeCare samt erfarenhet av insättning av P-stav och spiral.

Personliga egenskaper
Du ska ha god samarbetsförmåga, vara empatisk och vara relationsskapande.
Speciella krav ställs på förmåga att arbeta i team samtidigt som du ska vara självgående.

Kontaktpersoner:
Pernilla Åström, barnmorska 0703014035
Birgitta Granström, barnmorska 0703014035
Åsa Dahlin, avdelningschef 08-606 72 07
Bengt Tellberg, tf avdelningschef 08-606 82 88

Skriftlig ansökan med meritförteckning och personligt brev

Tillsättningen sker under förutsättning av att tjänsten inte behöver tas i anspråk av övertalig person.

Ange referensnummer i rubriken. Det är viktigt att du anger referensnummer annars vet vi inte vilken tjänst du söker hos oss.

Skicka ansökan med referensnummer 70/13 senast 2013-11-03 till: [email protected] eller
Haninge kommun, Socialförvaltningen, Ingmarie Wagland, 136 81 HANINGE

Haninge kommun vill som arbetsgivare spegla vårt moderna samhälle där olikheter möts och samverkar. Mångfald och olikheter bland våra medarbetare ger oss ökade möjligheter att ge kommunens invånare en service med hög kvalitet. Haninge kommun är finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.

Sammanfattning

Liknande jobb


Barnmorska

Barnmorska

7 juli 2020

Barnmorska till ungdomsmottagning

Barnmorska till ungdomsmottagning

17 juni 2020

Barnmorska

Barnmorska

29 maj 2020

Barnmorska, Ungdomshälsan, Umeå

Barnmorska, Ungdomshälsan, Umeå

11 maj 2020