Barnskötare

Arbetsbeskrivning

Vi på Kulingen bedriver en verksamhet där barnens nyfikenhet och lek uppmuntras och stimuleras. Vi möter det nyfikna barnet och utifrån deras idéer hjälper vi dem med material så att de kan fördjupa sig i sitt lärande.
Barnens delaktighet är en av grundpelarna i verksamheten.
I leken utvecklar barnen social kompetens och empati, de bearbetar sina upplevelser och får en förståelse för skeenden.
Olikheter är en tillgång som skapar förståelse för omvärlden. I den dagliga verksamheten uppstår ofta situationer där barnen uppmärksammas på detta. Vi arbetar i projektform med olikheter och likheter som tema. T.ex. barn i andra länder, språk, kultur med mera. Vi uppmärksammar flickor och pojkars beteende för att motverka stereotypa könsroller.
Vi arbetar mycket med att stimulera språkutvecklingen genom rim och ramsor, berättande, sånger, sagor, och mycket dialog. Vi arbetar också med andra uttrycksformer såsom musik, rörelse, drama, bild och form. Matematik, teknik och natur är andra delar i verksamheten som är viktiga.
Det är viktigt att du är lugn och trygg som person.
"Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust, samt förmåga att leka och lära." Lpfö 98
Den fria leken har en stor plats i vår verksamhet, där barnen lär sig nya saker, bearbetar känslor och upplevelser, tränar förmågan till samspel och konflikthantering. I leken kommer även delar som matematik, kommunikation, språk, motorik, fantasi och kreativitet.
Vi arbetar utifrån Läroplanens mål som vi uppnår genom systematiskt kvalitetsarbete.
Varmt välkommen med din ansökan så berättar vi mer!
Observera att du behöver ha ett giltigt belastningsregister att uppvisa.

Sammanfattning

Postadress

Talmansgränd 2
Skarpnäck, 12838

Liknande jobb


Timvikarier till Lärande förskola Skogstorp

2 oktober 2022

Pedagog/Barnskötare till Sjöelefanten i GBG - Dygnet runt

Pedagog/Barnskötare till Sjöelefanten i GBG - Dygnet runt

1 oktober 2022

Barnskötare till  Brandbergens förskolor

Barnskötare till Brandbergens förskolor

1 oktober 2022

Barnskötare

Barnskötare

30 september 2022