Barnskötare, Månsagårdens förskola

Barnskötare, Månsagårdens förskola

Arbetsbeskrivning

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.


Är du barnskötare? Vill du bli en av oss?
Vi söker nu ambitiösa barnskötare som kommer att arbeta på förskola i arbetslag där teamkänslan är viktig.
En av tjänsterna innebär arbete i arbetslag med andra pedagoger, medan den andre innebär att vara förskolans husresurs som täcker upp när ordinarie pedagoger frånvarar. Den senare innebär att du kommer ha förmånen att arbeta över hela förskolan, med alla barn och med samtliga pedagoger.
Månsagårdens förskola ligger i utkanten av Kristianstad i bostadsområdet Hammar, vilket innebär goda pendlingsmöjligheter. Vill du hellre ta dig till arbetet med kollektivtrafiken tar det endast 10 minuter att ta sig till vår förskola från närmsta busshållplats.
Kännetecknande för vår förskolas utomhusmiljö är vår enorma gård samt närheten till parkområden med olika grönytor och lekplatser. Pedagogerna på arbetsplatsen brinner för sitt yrke och värdesätter pedagogisk utveckling.

ARBETSUPPGIFTER
I arbete som barnskötare ska du verka för att verksamheten bygger på varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det innebär att du med läroplanen som bas arbetar med metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar i arbetet. Som barnskötare är du aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Tillsamman med kollegor arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Kontakten och samarbetet med barnens föräldrar samt samarbete med övrig personal är viktig för att alla ska fungera som ett team runt barnen. Du bidrar aktivt till förskolans utveckling och tar an-svar för den egna personliga kompetensutvecklingen.

Som barnskötare i Kristianstads kommun lägger vi stor vikt vid att du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har någon av följande utbildningar;
• gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete med 1300 poäng i pedagogiska ämnen och sammanlagt 2250 godkända poäng.
• vuxenutbildning med kurser inom barn- och fritidsprogrammet, inriktning pedagogiskt arbete med 1300 poäng i pedagogiska ämnen och sammanlagt 1700 godkända poäng.

Det är också ett krav att du har godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk 1 och 2 (200p), engelska 5 (100p) och matematik 1 a/b eller c (100p).

Det är en fördel om du har dokumenterad erfarenhet från arbete som barnskötare eller erfarenhet från liknande arbetsuppgifter alternativt annan arbetslivserfarenhet. Vidare är det meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbete med barn i behov av stöd och barn med annat modersmål.
Arbetet kräver att du har insikt i förskolans läroplan och att du kan arbeta de tider som förskolan har öppet.

Du behöver kunna välja handlingssätt inom de pedagogiska metoder och tekniker som förskolan arbetar med samt förmåga att kunna stimulera barnen i deras utveckling. God samarbets- och kommunikationsförmåga med gott bemötande är egenskaper vi efterfrågar men också empatisk förmåga.

När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. För att vi ska kunna gå vidare med din ansökan behöver du bifoga betyg från de utbildningar/kurser du gått.

Sammanfattning

Liknande jobb


Timvikarier till förskola

Timvikarier till förskola

23 september 2021