Barnskötare till Västerhaninge Norra Förskolor

Barnskötare till Västerhaninge Norra Förskolor

Arbetsbeskrivning

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa. 
Barnskötare - tillsammans för en hållbar framtid

 

Haninge kommun

Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag.

Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.

 

Välkommen att utvecklas med oss

 

I Haninge Kommun inspireras vi av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Detta gör att vi ser på barnet som medskapare av omvärlden och sitt eget kunskapande. Vi utvecklar ett projekterande arbetssätt och med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggör vi barns enskilda och kooperativa lärande. Vi arbetar med ett kommungemensamt projekt Vär(l)den av möten där fokusområden är kost och hälsa, balansen mellan stillhet och rörelse, natur (levande och icke levande) samt fantasi och realitet. Vi fördjupar oss i dem genom olika uttryckssätt: dans, experiment, estetiska processer, digitala och analoga verktyg. Våra pedagoger och kockar arbetar med ett gemensamt projekt Måltidsnyckeln. Barnkonventionen är viktig för oss. Vi har tagit ställning för att alla barn har rätt till lärande miljöer och möten i förskolan.

 

Organisation, förhållningssätt, estetik, glädje och fantasi skapar möjligheter och gör stor skillnad. Några viktiga värdeområden som styr våra val är synen på den moderna barndomen, demokrati, kreativitet, solidaritet och hållbarhet.

 

Vårt förskoleområde består av 4 förskolor. I Västerhaninge Norra förskoleområde tar vi vara på varandras kompetenser. Vi tror på att vi lär oss mycket av varandras beprövade erfarenheter och olika utbildningar.I vår ledningsgrupp tror vi på ledarskap som är nära verksamheten. Vår ledningsgrupps styrka är bland annat de olika kompetenser som alla förskolorna i området tar vara på: Vi har två pedagogistor, en ateljérista och en arbetslagschefmed hög specialpedagogisk kompetens.

Vi ser att alla personal besitter olika kompetenser. Förskollärare och barnskötare träffas i olika forum för inspiration, erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion. Förskolområdets strategigrupp fungerar som en förlängd ledningsgrupp där pedagoger från områdets förskolor sätter upp nya mål och strategier för vår utveckling. Vi har högt antal förskollärare som har möjlighet att träffas en gång per månad i nätverk och fördjupa sig i förskolans och förskollärares uppdrag. På varje förskola i vårt område finns en samordnare som har ett övergripande ansvar för att strukturera upp varje dag. Vi har bra strukturer för husmöten, reflektionsmöten för varje arbetslag samt egen reflektionstid.

 

Ditt uppdrag

Vi söker utbildade barnskötare till våra förskolor.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för ditt yrke. Tillsammans med barnen och dina medarbetare vill  du skapa de allra bästa förutsättningar för en god lärandemiljö. Du har hög arbetsmoral, är engagerad och har en vilja att själv utvecklas och att utveckla förskolans verksamhet.

 

Du är en medforskande pedagog som har det kompetenta barnet i fokus. Vi söker dig som är

ansvarstagande, har en mycket god förmåga att samarbeta och kommunicera. Tillsammans med ditt arbetslag planerar, genomför och dokumenterar ni det pedagogiska arbetet i förskolan, följer upp barnens processer och medverkar till en hållbar utveckling.

Du bidrar till att skapa en trygg och utforskningsbar miljö där meningsfullt lärande och omsorg bildar en helhet.

 

Det här söker vi hos dig

Krav är du är utbildad barnskötare och har god kännedom om Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett projekterande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Vi arbetar med Unikum som kommunikationssystem vilket är en merit om du har god kännedom om. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

 

Det här kan vi erbjuda dig

- Kontinuerlig handledning
- Interna utbildningar b.la. ICDP - Vägledande samspel
- Pedagogiska forum i olika former
- Arbetskläder
- Friskvårdsbidrag

Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.

Sammanfattning

Liknande jobb


Förstärkning /Barngrupp 1-5 år

Förstärkning /Barngrupp 1-5 år

19 januari 2021

Barnskötare

Barnskötare

19 januari 2021

Erfaren och engagerad barnskötare

Erfaren och engagerad barnskötare

19 januari 2021