Behandlare till Relationsvåldsteamet Järfälla

Behandlare till Relationsvåldsteamet Järfälla

Arbetsbeskrivning

Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad, så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Och med det som grund ska vi nu utöka öppenvården och satsa på arbetet med relationsvåld. Om du gillar hur vi tänker - läs vidare!

Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Inom Individ-och familjeomsorgen ryms verksamhetsområdet Stöd-och behandling med Preventionsenheten, Råd-och stödenheten och Familjestödsenheten som arbetar förebyggande, stödjande och behandlande.

Familjestödsenheten består av familjebehandlarteam, nätverksteam och relationsvåldsteam. Tillsammans arbetar vi för att skapa individuella lösningar i förändringsarbetet, utifrån individernas/familjernas förutsättningar och behov. Vi arbetar med barn/ungdomar och deras familjer på uppdrag från socialtjänsten. Vi arbetar även enskilt med vuxna och har öppna mottagningar.

Järfälla kommun satsar starkt på Våld i nära relation och därför utökar vi nu vårt Relationsvåldsteam!

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder behandling till såväl den våldsutsatta som våldsutövaren och barn som bevittnat våld. Teamet består av behandlare med hög kompetens inom området våld.

Uppdragen beskriver behoven och sedan skapar vi, tillsammans med den enskilde individen och/eller familjerna, hur och vad vi ska arbeta med för att nå målen. Vi arbetar i nära samarbete med hela öppenvården och socialtjänstens olika enheter.

I verksamhetens uppdrag ingår också rådgivning till andra yrkesverksamma, att utbilda inom området våld i när relation samt att informera om verksamheten.

Vi erbjuder extern handledning, kontinuerligt kompetensutveckling, metodträning, nära ledningsstöd och lägger stor vikt på god och hållbar arbetsmiljö!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av förändringsarbete/behandling med våldsutövare och/eller våldsutsatta. Du ser vinster av att arbeta tillsammans i team och har en öppenhet, förståelse och respekt för alla parters behov av stöd inom ramen för våld i nära relation.

Du har socionomexamen eller annan, av arbetsgivaren bedömd, likvärdig utbildning. Meriterande om du även har någon vidareutbildning, så som:
• terapeutisk utbildning motsvarande Steg 1.
• utbildning i Icke-våldsbehandling - av ex ATV eller Utväg.
• utbildning i Mäns våld mot kvinnor, Samtal med våldsutsatta eller Att arbeta med våldsutsatta vuxna.
• Trappan
• fördjupad kunskap om traumateori, utvecklingspsykologi eller anknytningsteori.

Du ska kunna arbeta självständigt och uttrycka dig väl i tal och skrift.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 september 2021

Gryning söker jour-och familjehem

Gryning söker jour-och familjehem

20 september 2021