Behandlingsassistent - Aröds ungdomsboende

Behandlingsassistent - Aröds ungdomsboende

Arbetsbeskrivning

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Vi är drygt tusen anställda som arbetar med bland annat missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning, verksamheter för integration och för flyktingboende, men också med strukturella frågor inriktade på ett socialt hållbart samhälle. Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att bidra till en bättre spegling av befolkningsstrukturen i Göteborg.
ARBETSUPPGIFTER
Enheten FO:KUS är en enhet inom verksamhetsområdet Boende som tillhandahåller boende med kvalificerat stöd på uppdrag av stadsdelarna i Göteborgs stad. Vi bedriver boendeverksamhet riktat mot bostadslösa unga vuxna, kvinnor och familjer och vi har även öppen verksamhet samt sysselsättningsverksamhet. Vi söker nu en behandlingsassistent för placering på Aröds Ungdomsboende.
Aröds ungdomsboende är ett HVB riktat mot unga vuxna i åldern 18-25 år i akut bostadslöshet med psykosocial och/eller missbruksproblematik. Vi arbetar på uppdrag från hela Göteborgs stad. Aröds ungdomsboende ligger på Hisingen och är ett boende med tretton lägenheter. En del av arbetet bedrivs i den enskildes hem och du behöver därför vara bekväm att arbeta i hemmiljö och med visst ensamarbete.

I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med individen och socialsekreteraren upprätta en genomförandeplan och sedan arbeta med de uppsatta mål som finns där i. Boendetiden hos oss är max sex månader och fokus ligger på att kartlägga individens resurser och behov samt motivera och stödja mot ökad självständighet. Du behöver därför vara nyfiken och lyhörd och ha förmåga att se både möjligheter och resurser hos dem vi är till för. Vi arbetar med individualiserat stöd vilket innebär att det stöd individen behöver kan vara mycket varierande. I arbetet ingår ett nära samarbete med den placerande socialsekreteraren.

På Aröd arbetar vi med dubbelt kontaktpersonalskap, vilket innebär att du tillsammans med en kollega planerar för arbetet med individen utifrån individens egna önskemål och socialtjänstens uppdrag. Du måste därför ha förmåga att skapa relation, ha ett prestigelöst förhållningssätt samt kunna sätta gränser på ett respektfullt sätt. Du har stöd- och motivationssamtal med individen men också en kontrollerande funktion. Du behöver vara flexibel och mångsidig i ditt arbete och snabbt kunna ställa om beroende på vad situationen kräver. Du har även kontakt med det professionella nätverk som ofta finns kring de boende och en god service och samarbetsförmåga är därför ett måste. I arbetet ingår praktiska arbetsuppgifter som t ex visst städ, felanmäla, hjälpa de boende att städa etc.
Vi dokumenterar vårt arbete i det digitala stödet Treserva.
Vi arbetar utifrån MI, lågaffektivt bemötande samt återfallsprevention som förhållningssätt och metod.

KVALIFIKATIONER
Socionom-/socialpedagogexamen.

Vi kräver erfarenhet från socialt arbete och ser gärna att du tidigare har arbetat med ungdomar eller unga vuxna. Vi vill också att du har arbetat med personer med missbruk eller med en psykiatrisk problematik. Till denna tjänst söker vi också någon som gärna har arbetat med myndighetsutövning inom socialtjänsten.

Du kommer vara en del av en grupp och skall ha förmågan att ta ansvar för gruppens arbete och verksamhetens alla brukare. Du behöver vara nyfiken, lyhörd och prestigelös i mötet, såväl med dem vi är till för, dina kollegor, din chef och med samverkansparter. Arbetet innebär mycket samverkan och kommunikation, främst med socialtjänsten men även med andra aktörer. Du skall därför ha vana av samverkan från tidigare jobb.

Det är viktigt att du är strukturerad, det vill säga att du planerar, genomför och slutför ditt arbete. Du skall vara trygg och eftertänksam och ha förmåga till analys och helhetsperspektiv. Vidare skall du ha förmåga att ta egna initiativ i arbetet. Kvalitets- och förändringsarbete är viktigt i vår verksamhet. Vi ser därför gärna att du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och har erfarenhet av utvecklingsarbete och att driva frågor som gynnar våra brukare.

Då en del av arbetet består i att följa med de boende för att t ex åka och handla, besöka olika myndigheter, urinprovstagning mm behöver du därför ha körkort och vara bekväm med att köra bil.

ÖVRIGT
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonstiden, så vänta inte med din ansökan!

Löneform: Månadslön, Individuell lönesättning. Tjänsten är basvärderad i F.

Arbetstid: På Aröds ungdomsboende arbetar vi schemalagd arbetstid, 1 -2 kvällar i veckan till kl. 21.00 samt 2 helger av sex veckor kl 9.00-19.00.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialpedagog

Socialpedagog

1 april 2021

1 april 2021

1 april 2021