Behandlingsassistent dag

Behandlingsassistent dag

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Grimman är ett drogtolerant akut- och planeringsboende för män och par över 20 år med missbruk, psykisk ohälsa och/ eller andra sociala problem som är i behov av stöd från socialtjänsten.

Grimman har 30 platser och erbjuder stödinsatser utifrån den enskildas behov. Personalen består av biträdande enhetschef, gruppledare och 12 behandlingsassistenter. Vi har manlig och kvinnlig personal dygnet runt och vi är lokaliserade på Södermalm i Stockholm.

Arbetsbeskrivning
Tjänsten erbjuder varierande arbetsuppgifter då vårt uppdrag är att vi ska vara behjälpliga våra boende ut ur hemlöshet. Som behandlingsassistent ansvarar du tillsammans med kollegor för vardagliga sysslor så som: In – och utskrivning av klienter. Kontakt med socialjour. Samtal med inskrivna klienter. Samtal med påverkade klienter. Samtal med omedicinerade psykiskt sjuka klienter. Kontroll vid inpassering. Konflikthantering mellan klienter. Bedömning av påverkansgrad inför insläpp. Gränssättning. Återkoppling till handläggare. I arbetsuppgifterna ingår även flera olika praktiska uppgifter såsom hantering av måltider, städning och göra beställningar mm. Vi söker dig som har en personlig mognad, är självgående, stabil och har en god samarbetsförmåga. Ibland uppstår förändringar snabbt och därför är det viktigt att du är flexibel och lojal samt har en god empatisk förmåga. Vi har en akutstyrd verksamhet med individuella bedömningar vilket kräver mod och mognad. Det är många gånger ett komplext arbete där man måste använda många olika färdigheter. Arbetet innehåller både utmaningar och glädje. Vi har god relation till våra klienter och personalgruppen är stabil och trygg.

Kvalifikationer
Du ska ha utbildning som behandlingsassistent eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Utbildning i motiverande samtal och lågaffektivt bemötande är meriterande.

Du behöver ha erfarenhet av arbete med vuxna missbrukare, de med psykisk ohälsa och/eller samsjuklighet. Det är meriterande om du har arbetat på ett akutboende eller annat boende för missbrukare. Du behöver ha kunskap i beroende och psykisk ohälsa. Du behöver ha grundläggande IT-kunskaper eftersom dokumentation är en stor del av arbetet. Det är även nödvändigt att du kan hantera svenska språket både i tal och skrift.
Övrigt
Schemalagd arbetstid med helgtjänstgörning 2 helger av 5.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Vägarna Vidare Vård Grillby

11 maj 2021

Ungdomsbehandlare med inriktning droger

Ungdomsbehandlare med inriktning droger

11 maj 2021

11 maj 2021