Behandlingsassistent/  programutförare (vikariat)

Behandlingsassistent/ programutförare (vikariat)

Arbetsbeskrivning

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. I klartext är det vårt uppdrag att vända liv som präglats av utanförskap, missbruk och psykosociala problem. Därför spelar SiS en avgörande roll i vårdkedjan och ger hopp i svåra situationer. Att skapa den livsviktiga förändringen och möjligheten är inget vanligt jobb.

SiS ungdomshem Nereby tar emot skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt pågående kriminalitet och missbruk. Vi har i uppdrag att ta emot pojkar med särskilda vårdbehov.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetsrollen som behandlingsassistent på avdelning Kornhall syftar till att ge våra placerade pojkar god omvårdnad, omsorg samt motivera till hållbar förändring över tid. Vård och behandling bedrivs under alla dygnets timmar, året runt, vilket innebär att du alltid arbetar
tillsammans med ungdomarna och kollegorna när du är på jobbet.

Behandlingsplaneringen utgår från varje enskild ungdoms behov tillsammans med socialtjänstens uppdrag till avdelningen. Arbetet skall vila på en tydlig värdegrund med ömsesidig respekt och förtroende där man tillsammans med ungdomen arbetar med tydliga mål och syften för att ge ungdomen verktyg och strategier kring de aktuella områden som det är fokus på under ungdomens placeringstid.

Som behandlingsassistent på Kornhall kommer du vara kontaktperson med ansvar för en alternativt flera placerade ungdomar där du samverkar med ungdomens anhöriga/nätverk, socialtjänstens handläggare samt andra myndigheter och kontakter.

I arbetsuppgifterna ingår att löpande dokumentera journalanteckningar, upprätta och revidera behandlingsplaner samt utlåtanden gällande ungdomar, vilket innebär att du skall kunna hantera att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Tiden med ungdomarna skall ha tydliga mål och syften vilket innebär att man utför strukturerad behandling och aktiveter under arbetspassen tillsammans med ungdomen, både enskilt och i grupp.

Programverksamhet är en viktig del i vårt behandlingsarbete med ungdomarna. Vi ser gärna att du har myndighetsspecifika utbildningar såsom TMO, ÅP, ART, ACT, MI, KBT, RFSU, känsloskola.

För att trivas på avdelning Kornhall tror vi även att du är prestigelös, trygg, har humor och stort hjärta tillsammans med förmågan att se möjliga lösningar i olika sammanhang. Och att du tillsammans med dina kollegor kan ställa om snabbt vid behov och gillar att vara en klok lagspelare utan att släppa din ansvarsroll som en vuxen förebild för våra ungdomar.

KVALIFIKATIONER
Lämplig utbildningsbakgrund är examinerad socionom, beteendevetare, behandlings eller socialpedagog, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som lämplig, där utbildningskravet från myndigheten är minst två års eftergymnasiala studier som är genomförda inom lämpligt område med godkänd examina.

Det är meriterande om du har myndighetsspecifika utbildningar såsom TMO, ÅP, ART, ACT, MI, KBT, RFSU.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande att du som sökande har erfarenheter av att jobba inom institutionsvård och omsorg.

ÖVRIGT
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Alkohol och drogterapeut

Alkohol och drogterapeut

5 maj 2021

Alkohol- och drogterapeut till Tellus öppenvård

Alkohol- och drogterapeut till Tellus öppenvård

5 maj 2021

30 april 2021