Beredskapsutbildare

Beredskapsutbildare

Arbetsbeskrivning

Tillsvidareanställning | Kollektivavtal | Tjänstepension |  Friskvårdsbidrag | Uppsala | Flex | Sista ansökningsdag 2023-10-13 Ansök här: https://sva.

varbi.com/se/what:job/jobID:662721/Om arbetsplatsen, SVA 
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med ca 380 anställda, belägen på Ultunaområdet i Uppsala. SVA följer och analyserar utvecklingen av antibiotikaresistens hos djur och har som riskvärderande beredskapsmyndighet i uppgift att utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt och medverka i förebyggandet och bekämpandet av dessa. Myndigheten bedriver också forskning. SVA är en del av det civila försvaret och upprätthåller samhällsviktiga funktioner genom hög veterinärmedicinsk kompetens, övervakning och ackrediterade laboratorier. 

SVA:s sektion för civil beredskapsutveckling (CBU) arbetar med att ge analys och beslutsstöd inom civil beredskap, inklusive internationell samverkan, krisberedskap och civilt försvar. CBU samordnar SVA:s insatser i beredskapssektorn Livsmedel och dricksvatten. Fokus är på säkerhetshot som berör djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och miljön.

CBU utvecklar, utbildar och bistår med analysstöd för civil beredskap med avseende på laboratorieberedskap, krisberedskap, antagonistiska hot, biorisker/bioskydd och civilt försvar. Sektionens arbete är anpassat till nationellt prioriterade områden så som livsmedelsförsörjning, antagonistiska hot och hållbarhet.

Arbetsuppgifter
Som beredskapsutbildare kommer du bland annat att ge stöd i verksamheten rörande krisberedskap och civilt försvar. Att arbeta med försörjningsberedskap och laboratorieberedskap tillsammans med expertis inom myndigheten ingår också, samt att medverka i nationella och internationella samarbeten beträffande försörjning av laboratoriematerial. Du kommer att arbeta i laboratorier med fokus på civil beredskap, samt utbilda och samordna personal inom SVA och andra samarbetspartners i detta. Arbetsuppgifterna innebär att ansvara för ett pilotlaboratorium för återvinning av laboratoriematerial. 

Kvalifikationer
Biomedicinsk analytikerexamen eller motsvarande. Vi efterfrågar dokumenterad erfarenhet av utbildning av studenter och frivilliga försvarsorganisationer. Du ska genomfört utbildningar inom beredskap och civilt försvar. Du behöver även ha generella kunskaper om totalförsvaret. God pedagogisk förmåga samt samarbetsförmåga är viktigt.

Meriterande
Kunskap om frivilliga försvarsorganisationer. Erfarenheter från beredskapsinsatser, övningar, krisberedskapsprojekt och nordisk samverkan. 

Villkor
Vi tillämpar sex månaders provanställning. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

Beskriv i din ansökan hur du allra bäst uppfyller kvalifikationerna och det som är meriterande. Vi vill att du skriver din ansökan på svenska. 

Övrigt

Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin färskt i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.


SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.


Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.


All tillsvidareanställd personal är krigsplacerad inom SVA.  

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biomedicinsk analytiker till baskemi i Ystad

Biomedicinsk analytiker till baskemi i Ystad

4 december 2023

Biomedicinska analytiker, Danderyds sjukhus

Biomedicinska analytiker, Danderyds sjukhus

1 december 2023

1 december 2023