Bibliotekarie

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollega ansvara för, driva och utveckla biblioteksverksamheten.

Som bibliotekarie har du en viktig pedagogisk roll och deltar därför aktivt i undervisningen inom t.ex. informationssökning och källkritik. Tillsammans med skolans pedagogiska personal förväntas du delta i olika projekt i syfte att stödja och stärka elevernas måluppfyllelse. 

Arbeta med läsfrämjande verksamhet och litteraturförmedling. 

Dessutom ingår sedvanliga arbetsuppgifter som inköp av media, tjänstgöring i informationsdisk och kravhantering. 

Din profil
Du har högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan adekvat utbildning. 

Du har intresse och fallenhet för service och utåtriktat arbete, t.ex. att prata inför grupp. Du är självständig, nyfiken och omvärldsorienterad samt har en vilja att lära nytt. 

Du besitter hög digital kompetens. 

Självklart tycker du det är roligt att arbeta med ungdomar och du har god litteraturkännedom. 

Du är utåtriktad, har lätt för att samarbeta och skapa bra relationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.

Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html

Om Hudiksvalls kommun

Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden. 

I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.

Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.

Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs

Sammanfattning

Liknande jobb


Skolbibliotekarie på Kvarndammskolan

3 juli 2024

Skolbibliotekarie till Kungsmarksskolan 7-9

27 juni 2024