Bibliotekarie

Arbetsbeskrivning

Södertörns högskola är ett ungt, dynamiskt lärosäte med unik profil och hög akademisk kvalitet.Vi har en mycket hög andel disputerade lärare och en stark koppling mellan grundutbildning och forskning.Högskolan har idag ca 12 000 studenter, och 750 anställda. Vi bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, samt har en lärarutbildning med interkulturell profil.Högskolan finns i Flemingsberg. Södertörns högskola eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Nu söker vi Bibliotekarie till Södertörns högskolebibliotek dnr 1639/22/2008 Södertörns högskolebibliotek - det lärande biblioteket Högskolans utbildning och forskning är mångvetenskaplig och mångkulturell och syftar till medborgerlig bildning.Den övergripande uppgiften för biblioteket är att stödja denna verksamhet i en öppen och välkomnande miljö.All forsknings- och utbildningsverksamhet har behov av god tillgång till information.I detta har biblioteken en central roll för spridning, bevarande och effektiv hantering av information, en roll som förutsätter ett dynamiskt förhållningssätt till såväl teknisk utveckling som uppgiften att vårda äldre samlingar. I biblioteket katalogiseras sedan ett par år en stor donation av dissertationer, ca 15 000 titlar, den helt överväldigande delen på latin.Arbetet bedrivs i projektform.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter .Katalogisering av dissertationer, som till helt övervägande delen är på latin.Dina kvalifikationer .dokumenterade kunskaper i och erfarenhet av katalogiseringsarbete, gärna med inriktning på äldre tryck .kunskaper i latin .dokumenterad samarbetsförmåga .förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt Anställningen Under förutsättning att projektmedel beviljas kommer vi att fullfölja rekryteringen. Välkommen med din ansökan!Bifoga meritförteckning (CV), inklusive kopior av betyg, referenser och intyg som du vill åberopa.Ansökan som inte är underskriven accepteras, men ska kompletteras senast tre veckor efter ansökningstidens utgång, med egenhändigt undertecknad originalansökan inklusive bilagor.Enligt föreskrifter från Riksarkivet ska ett exemplar av det du skickar in i samband med ansökan bevaras på Södertörns högskola i två år efter det att anställningsbeslut fattats.Detta gäller dock ej bilagor som är tryckta eller på annat sätt publicerade.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Södertörns högskola
  • 1 plats
  • Heltid
  • Publicerat: 4 november 2008
  • Ansök senast: 30 november 2008

Liknande jobb


20 november 2023

Bibliotekarie/koordinator

Bibliotekarie/koordinator

20 november 2023

Barn- och ungdomsbibliotekarie

20 november 2023

Bibliotekarie till Falköpings bibliotek

17 november 2023