Bibliotekarie med samordningsansvar

Arbetsbeskrivning

Folkbiblioteken i Huddinge består av sex bibliotek; ett huvudbibliotek och fem områdesbibliotek.Vi söker nu en bibliotekarie med samordningsansvar på Huddinge huvudbibliotek.Huddinge huvudbibliotek ligger i den äldre delen av Huddinge centrum.Biblioteket ger service till de centrala delarna av Huddinge, men fungerar också som huvudbibliotek gentemot områdesbiblioteken.Under 2009 kommer biblioteket att förses med RFID-teknik.Arbetsuppgifter: I nära samarbete med enhetschefen leder du den dagliga verksamheten vid huvudbiblioteket.Du ser till att de dagliga rutinerna fungerar, till exempel schemaläggning och fördelning av arbetsuppgifter.Ditt fokus ligger på att utveckla verksamheten och samarbetsformerna inom huvudbiblioteket.Vid behov kan du fungera som projektledare eller motsvarande.I din tjänst ingår även att vara en del av arbetsteamet och att delta i de arbetsuppgifter som förekommer på enheten: pass i informationsdisk, programaktiviteter med mera.I tjänsten ingår inte personal- och budgetansvar.Kvalifikationer: Högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller likvärdigt.Minst ett par års yrkeserfarenhet och goda kunskaper om praktiskt biblioteksarbete.Erfarenhet av arbetsledning eller projektledning är meriterande.Vi söker dig som är intresserad av att leda och utveckla ett arbetsteam.Vi tror att du har blick för vad som behöver göras och att du har förmågan att på bästa sätt ta tillvara olika kompetenser inom teamet.Du kan ta initiativ, du kan driva saker och du är bra på att samarbeta både internt och externt.Vi ser gärna att du också har en viss IT-kompetens.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 november 2023

Bibliotekarie/koordinator

Bibliotekarie/koordinator

20 november 2023

Barn- och ungdomsbibliotekarie

20 november 2023

Bibliotekarie till Falköpings bibliotek

17 november 2023