Bibliotekarie till Bobergsskolan

Bibliotekarie till Bobergsskolan

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
I augusti 2019 öppnade Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden.

Det är en ny, modern skola i hjärtat av stadsdelen med ca 520 elever F-6. Till höstterminen 2021 kommer vi även utöka med årskurs 7. Skolan kommer kunna ta emot upp mot 900 elever i årskurserna F-9. Vi är vi en av de skolor i Stockholm stad som har högst resultat i medarbetarundersökningar och vi söker dig som vill fortsätta vårt arbete med att skapa en arbetsplats i världsklass som man ser fram emot att komma till varje dag.

Arbetsbeskrivning
På Bobergsskolan får eleven de bästa förutsättningarna att nå goda studieresultat och utvecklas som människor. Varierade undervisningsformer, systematisk uppföljning av elevernas studieresultat, tät återkoppling med vårdnadshavare tillsammans med en trygg skolmiljö där alla elever blir sedda är våra grundstenar.

Vi söker en bibliotekarie till vårt fina mediotek beläget i hjärtat av skolan. Du ansvarar för att driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet.

I din yrkesutövning kommer du att arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust.

I egenskap av skolbibliotekarie ska du även kunna arbeta pedagogiskt med medie-och informationskunnighet och digital kompetens. Det innebär bland annat undervisning i käll-och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet. Meriterande är om du är väl insatt i yttrandefrihetsfrågor och upphovsrätt samt håller dig uppdaterad genom kontinuerlig omvärldsbevakning.

Som skolbibliotekarie förväntas du vara en aktiv del i hela skolans verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Vi ser gärna att du har god ledarskapsförmåga då du kommer att bedriva en stor del av din pedagogiska verksamhet i olika elevgrupper. Du kan arbeta självständigt och strukturerat samt har en god samarbetsförmåga. Du förväntas också delta i skolans värdegrundsarbete och stödja prioriterade grupper.

 

Kvalifikationer
En skolbibliotekaries arbete handlar om att, utifrån skolans styrdokument, stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Skolbibliotekarien har ett uttalat pedagogiskt uppdrag för alla elevers läs- och kunskapsutveckling och bör därför ha ett brett register av arbetsmetoder.


En god kännedom om styrdokumenten och lagstiftning som rör skolans verksamhet och kunskap kring lärarnas uppdrag är en viktig grund för skolbibliotekariens yrkesutövning. Det är betydelsefullt att kunna arbeta strukturerat och utifrån uppföljbara mål. Arbetet ställer krav på både lyhördhet, självständighet och samarbetsförmåga.


Uppdraget kräver god kännedom om litteratur för barn och unga samt intresse för en aktiv utveckling av skolbibliotekets mediebestånd. Skolbibliotekarien ska även ha god kunskap inom medie-och informationskunnighet. Dessa kompetenser förutsätter aktiv omvärldsbevakning för att hållas uppdaterade och innebär en öppenhet för förändrade krav och förutsättningar.


Att särskilt kunna uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar är centralt. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur. Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever är betydelsefullt och bör inbegripa tillgängliggörande av litteratur på modersmålet. Skolbibliotekarien bör också vara involverad i skolans värdegrundsarbete och arbeta aktivt för elevinflytande.
Du har en i Biblioteks- och Informationsvetenskap.Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Utbildningsförvaltningen
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 23 december 2020

Postadress

Nibblesbackevägen 17
KÖPING, 73151

Liknande jobb


30 april 2021

Bibliotekarie till Maja Beskowgymnasiet

Bibliotekarie till Maja Beskowgymnasiet

30 april 2021

Skolbibliotikarie till Vallås- och Snöstorpsskolan

Skolbibliotikarie till Vallås- och Snöstorpsskolan

29 april 2021

29 april 2021