Bibliotekarie, vikariat

Arbetsbeskrivning

Diarienr.615/22/2009 Södertörns högskola är ett ungt, dynamiskt lärosäte med unik profil och hög akademisk kvalitet.Vi har en mycket hög andel disputerade lärare och en stark koppling mellan grundutbildning och forskning.Högskolan har idag ca 12 000 studenter, och 750 anställda. Vi bedriver utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik, samt har en lärarutbildning med interkulturell profil.Högskolan finns på Campus Flemingsberg. Södertörns högskola eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Södertörns högskolebibliotek - det lärande biblioteket Högskolans utbildning och forskning är mångvetenskaplig och mångkulturell och syftar till medborgerlig bildning.Den övergripande uppgiften för biblioteket är att stödja denna verksamhet i en öppen och välkomnande miljö.All forsknings- och utbildningsverksamhet har behov av god tillgång till information.I detta har biblioteken en central roll för spridning, bevarande och effektiv hantering av information, en roll som förutsätter ett dynamiskt förhållningssätt till såväl teknisk utveckling som uppgiften att vårda äldre samlingar. Till enheten för interaktivt lärande söker vi dig som är intresserad av att samarbeta med andra bibliotekarier och lärare när det gäller att undervisa studenterna i kritisk litteratur- och informationssökning.Södertörns högskolebibliotek arbetar kontinuerligt med att utveckla modeller för samarbete mellan lärare och bibliotekarier.Du kommer att vara med i detta arbete.Arbetsuppgifter (du ska): .[undervisa studenter i kritisk litteratur- och informationssökning .[tjänstgöra i bibliotekets låne- och informationsdisk .[göra övriga administrativa uppgifter inom enheten [Kvalifikationer (du har): .[akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap .[erfarenhet av undervisning i kritisk litteratur- och informationssökning för studenter .[dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet .[mycket god förmåga att samarbeta .[god förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt Anställningen Anställningen omfattar heltid och är ett vikariat under tiden 2009-08-10 - 2010-02-28.Ansök senast 2009-06-14.Utöver bifogade sedvanliga handlingar vill vi att du även skickar med en text där du skriver om din pedagogiska grundsyn och hur du ser på bibliotekets roll i studenternas lärande.Du söker denna anställning genom att klicka på knappen 'Ansök' här nedan.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Södertörns högskola
  • 1 plats
  • Heltid/Deltid
  • Publicerat: 25 maj 2009
  • Ansök senast: 14 juni 2009

Liknande jobb


20 november 2023

Bibliotekarie/koordinator

Bibliotekarie/koordinator

20 november 2023

Barn- och ungdomsbibliotekarie

20 november 2023

Bibliotekarie till Falköpings bibliotek

17 november 2023