Bibliotekschef

Arbetsbeskrivning

Sala kommun är Västmanlands största kommun till ytan med ca 22 000 invånare
Sala ligger i östra Västmanland i gränslandet mellan Mälardalen och Bergslagen. Sala är en trivsam småstad med välbevarad charm och kulturhistoria. Sala erbjuder stora möjligheter till en aktiv fritid med naturupplevelser samt ett rikt och brett utbud av föreningsliv.

Sala kommun söker en
Bibliotekschef, 100%, Tillsvidareanställning, även kvällar och helger.

Sala stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek, tre biblioteksfilialer samt en bokbuss. Vidare ansvarar man också för biblioteksservice till Salberga anstalten. Biblioteket är ett av Sveriges vackraste och en del av Kultur- och fritidskontoret.
Kultur- och fritidskontoret är organiserat under kommunstyrelsen. Kontoret har ca 35 tillsvidareanställda och omfattar ansvar för bl a idrottshallar, simhall, föreningsservice och ungdomsverksamhet.

Arbetsuppgifter
Bibliotekschefen ingår i kontorets ledningsgrupp.
Bibliotekschefen rapporterar till Kontorschefen.

Huvuduppgiften är att driva verksamheten enligt de politiska målen med fullt ekonomiansvar, personalansvar och verksamhetsansvar. Det innebär både det strategiska perspektivet och att utveckla verksamheten, men även att vara operativt delaktig i teamet och den dagliga verksamheten.

Utbildningsbakgrund :
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller bibliotekarieexamen.

Personliga egenskaper :
.Förmåga att utöva ett gott ledarskap på ett strategiskt plan men inte tveka inför att delta i den dagliga verksamheten operativt
.God samarbetsförmåga och ett coachande ledarskap
.Förmåga att kommunicera både internt och externt
.Förmåga att strukturera verksamheten, delegera och följa upp

Sammanfattning

Besöksadress

Norra Esplanaden 5
None

Postadress

Box 304
SALA, 73325

Liknande jobb


Nytänkande bibliotekschef

Nytänkande bibliotekschef

17 juni 2020

9 juni 2020