Bibliotekschef

Arbetsbeskrivning


Varbergs kommun har en vision. År 2025 ska vi vara Västkustens kreativa mittpunkt.
I Varberg bor snart 60 000 invånare och befolkningen ökar stadigt. Företag och människor har upptäckt fördelarna med Varberg och söker sig till en kommun med hög livskvalitet. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Vi hoppas du vill vara med och förenkla människors vardag och hjälpa dem att uppnå sina drömmar.

Inom Kultur- och fritidsförvaltningen har vi verksamhetsansvar för kommunens kultur- och fritidsansläggningar såsom ett nytt kulturhus med bibliotek, konsthall och teater och programlokaler, en kulturskola, ungdoms- och fritidsgårdar, bad- och simanläggningar samt idrottsanläggningar. Vi ger också service och bidrag till föreningar inom kommunen. Vi är ca 120 anställda i förvaltningen och har ca 130 miljoner kr i budget. Förvaltningen har en organisation som består av 3 avdelningar; kulturavdelning, fritidsavdelning och ungdomsavdelning.

Biblioteksverksamheten ligger under kulturavdelningen och innefattar Stadsbiblioteket, sex lokalbibliotek och bokbuss. Verksamheten driver också, i samarbetet med Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunens samtliga skolbibliotek och har delansvar för högskolebiblioteket på Campus Varberg. Utöver det en avtalad bibliotekstjänst för Hallands Kulturhistoriska Museum.
Stadsbiblioteket ligger i det drygt två år gamla och mycket uppmärksammade kulturhuset Komedianten. Där finns det också en konsthall och ett trevligt och välbesökt kafé. Inom kulturhuset sker även olika typer av arrangemangsverksamhet, såsom föreläsningar, konferenser, musik- och scenkonst för vuxna och barn och ungdom, antingen i Varbergs teater eller i Lilla teatern. Det nya stadsbiblioteket inom kulturhuset Komedianten har en mycket uppmärksammad utformning och har fått mycket uppskattning av brukarna. Lokalbiblioteken har de senaste året och framöver fått en förstärkning med framförallt upprustning av lokaler och inventarier vilket är ett led i att stärka dess roll som mötesplats på landsbygden.


ARBETSUPPGIFTER
Som bibliotekschef/enhetschef ansvarar du för att planera och leda hela biblioteksverksamheten och dess personal, vilken för närvarande uppgår till 40 tillsvidareanställda. Du ingår i kulturavdelningens organisation inom kultur- och fritidsförvaltningen där kulturchefen är närmaste chef. I uppdraget ingår kontakter och nätverksarbete med bl. a Region Halland och för biblioteksverksamheten nödvändiga som utvecklande kontakter. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar och utvecklings- och samordningsansvar för bl. a skolbiblioteksverksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi söker Dig som har en tydlig vision över hur biblioteksverksamheten kan utvecklas samt erfarenhet av budgetarbete och offentlig administration med politisk styrning.
• Du har en akademisk examen, med kultur/biblioteksinriktning, samt dokumenterad ledarerfarenhet.
• Du är engagerad i biblioteks- och kulturfrågor, utifrån en helhetssyn på rollen för de offentliga biblioteken i samhället där du medverkar till att biblioteket är tillgängligt och angeläget för alla.
• Du är en tydlig, kommunikativ och processinriktad ledare med förmåga att påverka både inom verksamheten och utåt i omvärlden.
• Du är en person som kan stötta, engagera och motivera sina medarbetare till att ta egna initiativ, känna arbetsglädje och delaktighet och stimulera till förändring och utveckling.
• Du ska kunna uttrycka dig väl, såväl muntligt som skriftligt och ha biblioteksrelaterade IT-kunskaper.
• Du har ett brett och upparbetat nätverk inom biblioteks- och kulturområdet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper samt engagemang i jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Varbergs Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Varberg
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Lön:efter överenskommelse.
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: Så snart som möjligt och efter överenskommelse.
  • Publicerat: 7 april 2014

Liknande jobb


Bibliotekschef

Bibliotekschef

30 september 2020

Verksamhetsansvarig bibliotekarie sökes!

Verksamhetsansvarig bibliotekarie sökes!

22 september 2020

Bibliotekschef

Bibliotekschef

22 september 2020

18 september 2020