Bibliotekskonsulent

Arbetsbeskrivning

Stockholms Stad 115 Kulturförvaltningen Regionala biblioteksenheten, Stockholms stadsbibliotek Regionala biblioteksenheten vid Stockholms stadsbibliotek söker Bibliotekskonsulent med inriktning mot tillgänglighet och IT (9 månaders vikariat, med ev.förlängning.Dock längst t.o.m. 2007-04-30) Stockholms stadsbibliotek består av Stadsbiblioteket med Ljudbiblioteket, Tidnings- och tidskriftsbiblioteket och Internationella biblioteket, Regionala biblioteksenheten med lånecentral för mellersta Sverige, 39 stadsdelsbibliotek, drygt 50 bibliotek på sjukhus och andra vårdinstitutioner.Stockholms stadsbibliotek har ca 490 anställda och är en avdelning inom Stockholms kulturförvaltning, där också Kulturskolan, Kulturhuset, Avdelningen för Kulturstöd, Konstkansliet och Liljevalchs konsthall ingår.Var med i ett strategiskt utvecklingsarbete inom området bibliotek - tillgänglighet i en region med många möjligheter och utmaningar.Enheten utgör ett väl fungerande och stimulerande arbetslag. Nu söker vi en vikarie under tiden 1 augusti 2006 - 30 april 2007, för vår bibliotekskonsulent med inriktning mot tillgänglighet och IT som kommer att vara föräldraledig. Som bibliotekskonsulent arbetar du konsultativt, d.v.s.du stödjer, handleder, utvecklar och utbildar folk- och skolbibliotekens personal inom länet.I linje med den nationella handikappolitiska planen arbetar vi för att bibliotekens verksamhet, information och fysiska lokaler ska vara tillgängliga senast 2010.En viktig del av enhetens verksamhet är den kompletterande medieförsörjningen, där du har ett särskilt ansvar för talböcker och andra medier för läshandikappade.Aktuella frågor inom IT-området är bland annat tillgängliga hemsidor, datorer anpassade för funktionshindrade på biblioteken och nya medier som e-ljudböcker och digitala talböcker.Du arbetar i nära samarbete med övrig personal vid enheten. Meriterande är en bred bibliotekserfarenhet med goda kunskaper inom områdena IT och social biblioteksverksamhet.Den regionala biblioteksenheten vid Stockholms stadsbibliotek består av Länsbiblioteket i Stockholms län och Lånecentralen för mellersta Sverige.Enheten är en självständig externfinansierad enhet inom Stockholms stadsbibliotek.På enheten arbetar 16 personer.Vi finns i Stockholms stadsbiblioteks lokaler på Odengatan/Sveavägen.Inom vissa yrkeskategorier har Stockholms stad personal som ska beredas nytt arbete.Vid tillsättningen kommer detta att särskilt beaktas.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänstledigheten verkställs. Ansökningshandlingar återsänds ej !För mer information om tjänsten, tag kontakt med: Vik.Fackliga företrädare SACO Susanne Cavallin tel.Tillträde: 2006-08-01

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010